Výjezdní zasedání Hospodářského odboru spojené s odbornou exkurzí ČRS na Slovensko

Ve druhé polovině dubna se v rámci spolupráce a výměny informací se Slovenským rybárským sväzom konala odborná exkurze zástupců ČRS na slovenská rybochovná zařízení. Exkurzi pořádal za českou stranu Hospodářský odbor Republikové rady ČRS, který měl v rámci exkurze i své výjezdní zasedání. ČRS na odborné exkurzi reprezentovali i předseda Karel Mach a jednatel Roman Heimlich.

Odborná exkurze byla zaměřena především na chov lososovitých a reofilních druhů ryb. Navštívili jsme proto zejména střediska SRZ, která se specializují na chov pstruha obecného, pstruha duhového, lipana podhorního, jelce tlouště, ostroretky stěhovavé, podoustve říční, parmy obecné ale například i hlavatky obecné a střevle potoční.

IMG 3235

IMG 4174

IMG 4183

Řada problémů, které trápí české i slovenské rekreační a produkční rybáře, je prakticky shodných. Velké škody na místních rybách rovněž způsobují rybožraví predátoři, nejvíce kormorán velký a vydra říční a slovenští kolegové tak podobně jako my bojují s neúměrnou ochranou těchto živočichů. Slovenští rybáři mají oproti nám velikou výhodu, a to v relativním dostatku kvalitní vody. K tomu jim pomáhají zejména vyšší polohy většiny chovných zařízení, která díky Tatrám netrpí sezónním nedostatkem vody, jak je tomu u řady našich chovů. Ale jako všude, i oni musí hospodařit s vodou a chránit zdroje vody.

IMG 4189

IMG 4199

Velmi cenná na této exkurzi byla také výměna důležitých informací a zkušeností mezi oběma svazy. Zejména pstruhaři si tak přišli na své a mohli prodiskutovat nejrůznější podrobnosti a detaily chovu lososovitých ryb.

IMG 4267

IMG 4264

IMG 4136

Navštívili jsme například Středisko SRZ v Bytči, Slovianskej dolině, v Martine nebo ve Svite či klecový chov pstruha duhového na Liptovskej Mare. Také jsme zavítali na chovná zařízení společnosti Slovryb, a. s. v Príbovciach a na Bielom potoku. Odbornou prohlídku jsme absolvovali také na rybářství Šlenc Vrútky, které se primárně zabývá odchovem úhoře říčního. Slovenští kolegové nás také přivítali na Radě SRZ v Žilině, kde jsme absolvovali sérii odborných přednášek o struktuře a činnosti SRZ včetně představení jednotlivých středisek a specifikách chovu ryb na Slovensku. Velice zajímavá byla návštěva chovného zařízení Tatranského národního parku Východná při Popradě, kde jsme měli možnost sledovat na živo umělý výtěr hlavatky obecné.

IMG 3319

IMG 4686

IMG 4926 new

IMG 3341 new

Poděkování za možnost nahlédnout do zákulisí slovenských rybářů patří především Slovenskému rybářskému sväzu. Věříme, že výměna informací byla vzájemná a těšíme se na další vynikající spolupráci nejen v oblasti pstruhového hospodaření.

Za ČRS Lukáš Mareš a ved. Hosp. odboru Horák V.