Noví členové

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí: Navštívit místní organizaci ČRS,…

Více

První povolenka zdarma

  1) Jedná se o územní povolenku pro rok 2021. 2) Podmínkou je členství…

Více

Členské státy EU se postavily proti návrhu zákazu rybolovu na 10 % území EU

Rybáři si mohou oddychnout: Úspěch České republiky na jednání EK NADEG (Výbor odborníků pro směrnici EU o ptácích a stanovištích).  Všechny členské státy poslaly byrokraty EK k šípku s návrhem zákazu rybářství, myslivosti a lesnictví na 10 %…

Více

ČRS dosáhl ve spolupráci se skupinou hospodářů v krajině historického úspěchu – naše hospodářsky cenné druhy byly zachráněny!

17. 2. 2021 projednal Výbor pro životní prostředí a Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR sněmovní tisk č. 731, který obsahoval pro nás klíčový návrh adaptace nařízení EU o invazních nepůvodních druzích. Váženým čtenářům můžeme již nyní prozradit,…

Více

Škody způsobené rybožravými predátory nejen v rybářských revírech Východočeského územního svazu za rok 2020

V průběhu posledních dvaceti let se rybožraví predátoři stali nejvýznamnějším faktorem, který narušuje abundanci ryb nejen v mimopstruhových, ale také v pstruhových rybářských revírech Východočeského územního svazu. Rybí predátoři, jejichž základní složku potravy tvoří ryby, jsou až na výjimky zařazení…

Více