Povolenky

Domů » Povolenky

Ceny povolenek

platné pro rok 2019 na revírech společného rybolovu VčÚS Hradec Králové

Druh povolenky vody MP vody P
číslo   číslo  
Celorepubliková ČRS+MRS        
roční 81101 3250,- 81301 3400,-
Celosvazová  
roční – dospělí 82111 2200,- 82311 2300,-
mládež,invalidé 82121 1400,- 82321 1500,-
děti do 15 let 82131 700,- 82331 800,-
nečleni (i cizinci) 52211 8000,- 52411 9000,-
nečleni (i cizinci) do 15 let 52231 4000,- 52431 4000,-
Územní
roční – dospělí+hostovská 53111 1200,- 53311 1400,-
mládež,invalidé 53121 700,- 53321 750,-
děti do 15 let 53131 400,- 53331 450,-
samostat.hospodařící MO 55111 1200,- 55311 1400,-
měsíční + hostovská 53102 700,- 53302 800,-
samostat.hospodařící MO 55112 700,- 55312 800,-
nečleni (i cizinci)  53212 1600,- 53412 2200,-
nečleni (i cizinci) do 15 let 53232 700,- 53432 900,-
týdenní + hostovská 53104 400,- 53304 500,-
děti do 15 let 53134 100,- 53334 150,-
samostat.hospodařící MO 55114 400,- 55314 500,-
nečleni (i cizinci) 53214 1000,- 53414 1200,-
nečleni (i cizinci) do 15 let 53234 500,- 53434 700,-

Členové z jiných územních svazů ČRS, z.s., si mohou zakoupit pouze povolenku krátkodobou (měsíční, týdenní)

Povolenka č.53121, 53321,82121 a 82321 platí pouze pro:
mládež 16-18 let
studenty nad 18 let při předložení potvrzení o studiu
invalidy s průkazkou ZTP a ZTP/P při předložení průkazu

Povolenku pro nečleny (i cizince) je možné prodat pouze krátkodobou (měsíční,týdenní) zájemci, který vlastní státní rybářský lístek

Povolenky pro samostatně hospodařící MO:
Prodávané povolenky pro samostatně hospodařící organizace budou označeny vydávající MO a povolenka bude platit pouze na 1 revír VčÚS.
Povolenky pro děti do 15 let samostatně hospodařících MO, mají stejnou hodnotu jako povolenky pro děti do 15 let z MO v SHR, ale platí pouze na 1 revír VčÚS.

Všechny druhy prodávaných povolenek budou vedeny na samostatných seznamech.

Dokument logo Ceny povolenek na rok 2019 ve formátu PDF

Ceny rybářských lístků

Správní poplatky za rybářské lístky

Od 1. 11. 2017 je v platnosti novela zákona o správních poplatcích (zák. č. 634/2004 Sb.), která mimo jiné upravuje také poplatek za vydání nebo prodloužení rybářského lístku (položka 14). Ceny jsou následující:

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti Cena
30 dní 200
1 rok 100
1 rok* 50*
3 roky 200
3 roky* 100*
10 let 500
10 let* 250*
na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let 1000
na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let** 500**

* Poplatek za vydání rybářského lístku pro osoby mladší 15 let (žákům) nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

** Poplatek za vydání rybářského lístku pro osoby starší 15 let (žákům) nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.