Konference kárných orgánů ČRS

Předseda právní komise Republikové rady ČRS JUDr. Alexander Šíma svolal konferenci kárných orgánů všech územních svazů ČRS.

S platností od 1. 1. 2022 byl v rámci Stanov a Jednacího řádu ČRS zaveden jednotný systém kárného řízení. Samotná úprava je popsána zde. Kárné provinění nově již neřeší dozorčí komise místní organizace, ale příkazce a kárný senát na úrovni územního svazu. Kárná opatření jsou jednotná podle závazného Sazebníku kárných opatření, který stanovuje ke každému prohřešku přesně danou sazbu.

Konference kárných orgánů se uskutečnila 15. 3. 2023 v Praze. Pozváni byli nejen všichni příkazci a jejich zástupci, jako orgány kárného řízení v prvním stupni, ale i jednotliví členové kárných senátů, které slouží jako druhostupňové odvolací orgány. Konference se zúčastnili i statutární zástupci ČRS předseda Dr. Karel Mach a jednatel Dr. Roman Heimlich, dále místopředseda ČRS Ing. Karel Koranda a předseda Republikové dozorčí rady ČRS Dr. Leoš Křenek.

IMG 2911

IMG 2914

Na programu konference byly zejména následující body: procesní úskalí kárných řízení, jednotný sazebník kárných opatření, výše poplatku za kárná řízení a kárná řízení vedená s dětmi do 15 let. Cílem konference bylo po roce fungování nového kárného systému ČRS především prodiskutovat zkušenosti z jednotlivých územích svazů a projednat případné drobné návrhy na úpravy systému či jednotného sazebníku trestů.

IMG 2913

Přepracování systému kárného řízení za přestupky na úseku rybářství bylo klíčovou změnou ve fungování ČRS, která jednoznačně přispěla ke zvýšení transparentnosti, zjednodušení a zrychlení celého procesu.

Převzato: Za ČRS Lukáš Mareš