Ze zasedání Republikové rady (březen 2023)

Republiková rada ČRS se sešla 2. března 2023 na pravidelném zasedání. Klíčovými tématy byly zejména následující body – termínové kalendáře sportovních akcí na rok 2023, informace o plánovaných aktivitách ČRS na úseku mezinárodní činnosti, informace o výsledcích činnosti na úseku životního prostředí a čistoty vod za rok 2022 a projednání aktuálních oblastí k RIS.

Jednání Republikové rady ČRS zahájil a vedl předseda ČRS Dr. Mach. Jednatel ČRS Dr. Heimlich okomentoval návrh termínových kalendářů sportovních odborů, předložený oddělením sportu a mládeže Republikové rady ČRS, který byl následně schválen. Republiková rada ČRS projednala rekonstrukci střediska ČRS Štědronín.

Předseda ČRS Dr. Mach a vedoucí oddělení sportu a mládeže Republikové rady ČRS pí Chybová informovali o plánovaných aktivitách ČRS na úseku mezinárodní činnosti. ČRS jedná se Slovenským rybárským zväzom o opětovném navázání spolupráce v pořádání soutěže pro mládež Zlatá udice/Zlatý blyskáč, která byla přerušena covidovou situací. Letošní ročník by se měl konat na Slovensku.

Česká republika je také letos pořadatelem Mistrovství světa juniorů a kadetů v rybolovné technice, které se bude konat v červenci Českých Budějovicích. V současné době také probíhá jednání o záměru uspořádat kongres CIPS na konci dubna v Itálii. Na podzim se také uskuteční zasedání ICSF, kde se rovněž počítá s účastí ČRS.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich představil členům Republikové rady ČRS zprávu Odboru životního prostředí a čistoty vod Republikové rady ČRS. Zpráva shrnuje důležité informace z významných oblastí týkajících se rybářství – vodohospodářské havárie, rybožraví predátoři, úpravy vodních toků, rybí přechody, invazní nepůvodní druhy, malé vodní elektrárny a také informace o záchranném programu karase obecného.

Předseda Republikové dozorčí rady ČRS Dr. Křenek seznámil Republikovou radu ČRS s provedenou kontrolou vnitřních předpisů a směrnic sekretariátu Republikové rady ČRS. Směrnice a interní pokyny jsou dostačující, jsou plněny a nebylo shledáno závad a nedostatků.

Manažer RIS Bc. Kočica podal Republikové radě ČRS informaci o aktuálním postupu přípravy informačního systému ČRS (RIS). Bylo schváleno zahájení jednání s vítězem výběrového řízení na provoz datového centra spol. Asseco CE o podobě smlouvy. Územním svazům byla zaslána výzva k nominaci testerů pro testování systému v rozsahu funkcionalit první etapy, které bude probíhat od konce března do poloviny května 2023. Na úvod testování bude provedeno školení formou videokonferencí. Výzva k zapojení do testování byla umístěna i na stránky ČRS.

Pokračuje výběrové řízení na mobilní aplikaci RIS s termínem podání nabídek do 9. 3. 2023. Po obdržení nabídek bude provedeno jejich vyhodnocení a svolána Komise pro výběrová řízení, která rozhodne o výběru dodavatele a dalšího postupu ve věci této zakázky.

Byly ukončeny přípravy podkladových materiálů k vyplnění místními organizacemi v oblasti nastavení organizačních jednotek, migrace členské základny, kárných řízení a vyznamenání, jejich distribuce územními svazy na místní organizace začne v nejbližších dnech.

Příští zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 6. dubna 2023.

Převzato: Za ČRS Lukáš Mareš