Pozitivní vývoj členské základny ČRS pokračuje

Statistiky vývoje členské základny z roku 2022 byly v uplynulých dnech uzavřeny a jejich výsledkem je velmi pozitivní zpráva. Počet členů našeho Svazu se opět meziročně zvýšil, a to 1 887 příznivců Petrova cechu. Celkem má ČRS nyní 264 455 členů.S úspěchem se tak daří udržet stávající trend nárůstu členů v posledních letech. Z dlouhodobého pohledu dochází v posledních osmi letech ke každoročnímu rozrůstání členské základny, a počtem členů se tak blížíme historickému maximu (266 110 členů v roce 2002).

Vývoj členské základny ČRS v posledních pěti letech:

Rok Dospělí Mládež

(16-18 let)

Děti

(do 15 let)

Celkem Meziroční rozdíl
2018 217 789 5 669 25 390 248 848 + 2 400
2019 219 810 5 974 26 059 251 843 + 2 995
2020 224 676 6 488 27 565 258 729 + 6 886
2021 227 006 7 184 28 378 262 568 + 3 839
2022 227 271 7 558 29 626 264 455 + 1 887

Důležité je také zmínit, že z 1 887 členů, kteří do ČRS v roce 2022 přibyli, je pouze 256 dospělých, ale 1 622 nových členů mladších 18 let. Vysoké počty členů z řad dětí a mládeže tak slibují pozitivní vývoj i do budoucna. Počet členů v kategorii dětí do 15 let je nyní nejvyšší od roku 2005. V tomto ohledu patří poděkování především všem vedoucím rybářských kroužků, ale i dalším, kteří se o naše nejmladší rybáře v ČRS starají.

Snímek obrazovky 20230130 091907

Grafický vývoj členské základny v letech 1990–2022

Pokud bychom se podívali na jednotlivé územní svazy, tak navýšení členské základy zaznamenalo 6 ze 7 územních svazů, nevíce Východočeský ÚS celkem o 2 %. V kategorii dětí a mládeže je nárůst u všech 7 územních svazů. Vyjádřeno procentuálně zaznamenal největší nárůst v kategorii dětí do 15 let Východočeský ÚS, celkem 8,1 % a v kategorii mládeže (16-18 let) Moravskoslezský ÚS, celkem 8,4 %.

Počet členů ČRS dle ÚS a celkem za rok 2022 a meziroční porovnání:

Snímek obrazovky 20230130 074005

Český rybářský svaz patří nejen mezi jeden z největších zájmových spolků v ČR, ale jako jeden z mála eviduje i narůstající zájem o členství, a to zejména v kategorii dětí a mládeže. Věříme, že i nadále k nám budou z řad mladých rybářů a rybářek přicházet další členové, kteří budou v našem svazu provozovat svůj oblíbený koníček a trávit svůj volný čas na rybách.

Petrův zdar!

Převzato: Za ČRS Lukáš Mareš