Zrušení revíru „Hostačovka 1“

Vyznačení právní moci rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jste dne 30. 11. 2022 požádali o vyznačení právní moci na rozhodnutí č. j. KUJI 91777/2022, sp. zn. OZPZ 2012/2022 Dr ze dne 31. 10. 2022, kterým byl zrušen rybářský revír 451 017 Hostačovka 1.
Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené rozhodnutí nabylo dne 30. 11. 2022 právní moci, zasíláme toto rozhodnutí s vyznačením právní moci.Za VčÚS: Horák V.