Ze zasedání Republikové rady (listopad 2022)

Republiková rada ČRS se sešla 10. listopadu 2022 na řádném zasedání. Na programu byly zejména následující body – vyhodnocení činnosti na úseku sportu a práce s mládeží, jmenování předsedů odborů a komisí Republikové rady ČRS a projednání aktuálních oblastí k RIS.

Předseda odboru mládeže při Republikové radě ČRS Jiří Marek informoval o činnosti s dětmi a mládeží v uplynulém roce. Český rybářský svaz obhájil titul „Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“, udělovaný MŠMT. Byly zajištěny vzdělávací materiály pro rybářské kroužky a byla uspořádána řada akcí, zejména národní kolo soutěže Zlatá udice, Setkání mládeže i tradiční tábor Republikové rady ČRS ve Smetanově Lhotě. Zmínil i rozšíření činnosti ČRS na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem, kde byl společně s ostatními zájmovými svazy realizován projekt „Stezkou plnou úkolů poznávej přírodu“. Obdrželi jsme také ocenění organizace pracující s dětmi a mládeží v oblasti ochrany přírody, jehož předání se uskutečnilo v Senátu Parlamentu ČR.

Dále vedoucí oddělení sportu, mládeže a mezinárodní činnosti sekretariátu Republikové rady ČRS Jitka Chybová seznámila členy Republikové rady ČRS s činností sportovních odborů v roce 2022 a nastínila záměry na rok 2023. Z největších sportovních úspěchů českých reprezentantů v roce 2022 můžeme zmínit 1. místo na MS žen v muškaření v Norsku, včetně obsazení tří prvních pozic v jednotlivcích, dále 2. místo na MS juniorů v muškaření v Itálii, 3. místo na MS v muškaření ve Španělsku, 3. místo na MS Národů v plavané v Chorvatsku či 4. místo na MS feeder v Belgii. V letošním roce také ČRS uspořádal ve spolupráci s ÚS města Prahy MS v lovu ryb přívlačí z lodě na nádrži Slapy, kde domácí tým obsadil 7. místo. Mimořádné úspěchy zaznamenala také rybolovná technika, kdy naši reprezentanti přivezli z MS v Estonsku 34 medailí (15 zlatých, 9 stříbrných, 10 bronzových), dále na MS juniorů a kadetů v Maďarsku získali junioři 24 medailí (12 zlatých, 5 stříbrných, 7 bronzových) a kadeti rovněž 24 medailí (10 zlatých, 11 stříbrných, 3 bronzové) a na MS veteránů v Německu proměnili 2 medaile (1 stříbrná, 1 bronzová).

Republiková rada ČRS jmenovala na návrh odborů a komisí jejich předsedy na volební období 2022-2026, a to předsedou hospodářského odboru Václava Horáka, odboru životního prostředí a čistoty vod Ing. Tomáše Straku, odboru mládeže Jiřího Marka, odboru rybolovné techniky JUDr. Marka Bařtipána, odboru LRU muška Jiřího Pejchara, odboru LRU přívlač Ing. Tomáše Kepra, odboru LRU plavaná Radka Zahrádku, odboru LRU feeder Petra Bromovského, odboru LRU položená Aleše Suchánka, ekonomické komise Ing. Karla Korandu, právní komise JUDr. Alexandra Šímu a komise pro výběrová řízení Ing. Josefa Kostku.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek seznámil členy Republikové rady ČRS s provedenými kontrolami v měsíci říjnu. Proběhla kontrola výdajů na veletržní činnost v roce 2022 a kontrola průběžného hospodaření Republikové rady ČRS v Praze za účetní období 1-9/2022. Provedenými kontrolami nebyly zjištěny závady a nedostatky.

Manažer RIS Bc. Kočica podal Republikové radě ČRS informaci o aktuálním postupu přípravy informačního systému ČRS (RIS). Práce na RIS postupují dle schváleného harmonogramu. Na konci října byla ukončena hlavní analytická fáze přípravy RIS. Dodavatel systému (Asseco CE) od května do října 2022 realizoval 49 analytických schůzek s celými pracovními skupinami a 37 schůzek podle individuálních potřeb. V současné době se připravuje dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele mobilní aplikace RIS, přičemž s vyhlášením výběrového řízení se počítá ve druhém čtvrtletí roku 2023 v návaznosti na stav programování celého systému.

Převzato: Za ČRS Lukáš Mareš