HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR DĚTÍ A MLÁDEŽE v rybolovné technice

VÝCHODOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ HRADEC KRÁLOVÉ ve spolupráci s odborem rybolovné techniky při radě ČRS pořádají dne 19.11.2022 od 8.00 – do 16. hod HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR DĚTÍ A MLÁDEŽE v rybolovné technice TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Sportovní hala „ U dubu „

Město se nachází v zajímavém přírodním prostředí borových lesů s přírodními koupališti.Týniště nad Orlicí je město v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou . Společně s přilehlými vesnicemi Křivice, Petrovice, Petrovičky, Rašovice a Štěpánovsko má 6331 obyvatel (stav k 31. prosinci 2004). Rozkládá se na katastrální ploše 5244,5 ha v nadmořské výšce 253 m n. m. Město leží v blízkosti soutoku Tiché a Divoké Orlice. První písemná zmínka o městě je doložena z roku 1361. Pro borové lesy, které město obklopují, bývá Týniště nad Orlicí označováno jako „město v lesích“. Jeho název vznikl ze slova „týn“, které znamenalo opevněný hrádek na vyvýšeném místě. Znak města představuje borovice se zelenými větvemi na červeném štítu. Na kmeni stromu je bílý štít se třemi černými pruhy v horní části, což je znak pánů z Kunštátu. Erb městu udělil v roce 1487 kníže Jindřich starší z Kunštátu a z Poděbrad.
Něco málo z historie:
Na nevysoké výspě při soutoku Tiché a Divoké Orlice původně vznikla kupecká osada s trojhranným náměstím a farním kostelem. V 15. století obec náležela k panství pánů z Kunštátu, od roku 1577 byl její osud spojen s častolovickým panstvím, které bylo od roku 1695 v držení Šternberků. V 1. polovině 16. století byly v obci a jejím okolí vybudovány četné rybníky. Novodobý ráz Týniště nad Orlicí získalo v 19.
století, kdy se stalo důležitou železniční křižovatkou tratí z Prahy do Hanušovic (vybudována roku 1874) a z Chocně do Meziměstí (vybudována roku 1875). Železniční spojení bylo předpokladem vzniku a rozvoje průmyslu, zejména zpracování dřeva, výroba nábytku, strojírenské výroby a koželužnictví. Na město bylo Týniště nad Orlicí povýšeno 1. února 1914 císařem Františkem Josefem I. Ve 20. století bylo město známé díky výrobě tkalcovských stavů v závodě Elitex, který vznikl sloučením menších strojírenských podniků.

Organizační výbor:
Ředitel závodu BAČINA ZBYNĚK
Garant Rady ČRS PLACHÝ JIŘÍ
Hlavní rozhodčí BOMBERA JAN
Technický ředitel ŠKRANC OLDŘICH , KOBLIHA KAREL – Jury závodu bude určena na místě před závodem.
Čestní hosté:
Předseda ČRS – MACH KAREL
Předseda Východočeského územního svazu ČRS – HORÁK VÁCLAV
Starosta města Týniště nad Orlicí – KOLDINSKÝ LIBOR
Oddělení sportu a mládeže ČRS – HNÍZDILOVÁ PETRA

DISCIPLÍNY :
2 x zátěž arenberg + 2 x zátěž skish
Do finále postoupí vždy 6 nejlepších v kategorii ( rozhoduje lepší ze dvou výsledků v disciplíně , při shodě bodů čas lepšího výsledku) a vítězové finále získávají titul halového mistra / mistryně ČR. Finále proběhne vždy po skončení disciplíny. Soutěžit se bude dle mezinárodního závodního řádu ICSF.
Vložený závod – Disciplína D8 1 x , pouze jedna společná kategorie do18 let.

Startovné a přihlášky:
Písemné závazné přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 11.11. 2022 na e-mailovou adresu: bacina zbynek@quick.cz . Na pozdní přihlášky nebude brán zřetel !! V přihlášce je nutné uvést celá jména, data narození a čísla registračních průkazů závodníků. Bez zaslání přihlášky v určeném termínu nebudou závodníci připuštěni ke startu! Startovné ve výši 250 Kč za jednoho závodníka v jednotlivých kategoriích bude vybíráno při prezenci.V ceně startovného je započítán oběd závodníka.

 

Kategorie:
Žákyně-žáci ( 2007 a mladší)
Juniorky-junioři (2004-2005- 2006 )
Občerstvení : Bude během závodu zajištěno
Ubytování : Pořadatel nezajištuje, (možné přespání v areálu tělocvičny za pomocí vlastní karimatky a spacáku ( 100 Kč/ osoba ).
Časový harmonogram – Prezentace : 7.45 – 8.30 hod , kontrola registračních průkazů
Nástup : 8.45 hod – Zahájení závodu : 9.00 hod – Ukončení závodu : 16.00 hod

HALA – TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ –
50.1569614N, 16.0810628E