Republikový sněm ČRS schválil zvýšení členského příspěvku

Republiková rada ČRS v návaznosti na inflaci a ekonomickou situaci projednala na svých zasedáních v roce 2022 vývoj výše členských příspěvků všech věkových kategorií členů ČRS. Na svém zasedání dne 2. 6. 2022 Republiková rada ČRS rozhodla, že předloží Republikovému sněmu ČRS návrh na úpravu členských příspěvků s platností od roku 2023 v kategorii dospělých ze stávajících 500 Kč na částku 700 Kč, v kategorii mládeže ze stávajících 200 Kč na 300 Kč a v kategorii dětí ze stávajících 100 Kč na 150 Kč.

Z důvodu sjednocení metodiky rozdělování podílů výnosů z prodeje členských známek napříč věkovými kategoriemi se navrhuje procentní dělení podílu na výnosu z nově stanovených hodnot členských příspěvků v poměru 50 % pro MO ČRS, 37 % pro ÚS ČRS a 13 % pro Republikovou radu ČRS.

XIX. Republikový sněm ČRS schválil s platností od roku 2023 zvýšení členského příspěvku dospělých od roku 2023 na 700 Kč, mládeže 300 Kč, dětí na 150 Kč s rozdělením v poměru 13 % Republiková rada ČRS, 37 % územní svazy ČRS, 50 % místní organizace ČRS.

Převzato: Za ČRS Lukáš Mareš