Konference Východočeského územního svazu

Delegáti konference Východočeského územního svazu, která se konala v pondělí 19.9.2022, schválili ceny územní MP povolenky na rok 2023 ve výši 1 500,- Kč a pstruhovou povolenku ve výši 1 700,- Kč. Delegáti dále schválili ceník za přepravu násad, ceník násadových ryb, Statut společného výkonu rybářského práva na revírech Východočeského územního svazu a první územní povolenku zdarma pro děti do 15 let věku.

Jako hosté se konference zúčastnili zástupci Rady ČRS pan předseda Dr. Mach, jednatel ČRS Ing. Heimlich, právník ĆRS Mgr. Zdvořáček a zástupce Equiky a.s., Ing. Vala.

Jednání konference z pověření výboru Vč. zahájil a řídil pan Jiří Heřman. Václav Horák předseda Východočeského svazu seznámil delegáty s plněním usnesení z minulé konference 2021. Zhodnotil ve své zprávě celé volební období, kde konstatoval, že výbor pracoval po celou dobu zodpovědně a kompaktně. Po panu předsedovi přednesl svoji zprávu rybářský hospodář a bývalý technik Východočeského územního svazu Hoza Pohl. Následovala zpráva vedoucího odboru mládeže  Mgr. Červeného, zpráva vedoucího LRU Ing. Staňka. Ing. Karel Němec technik územního svazu ve své zprávě připomněl delegátům postup při řešení přestupků na úseku rybářství a další zajímavé údaje ohledně problematiky rybařiny.  Blok zpráv zakončila DK –  Ing. Fuchs.

Konference volila předsedu Východočeského územního svazu. Předsedou byl zvolen  Václav Horák MO ČRS Pardubice. Konference dále zvolila 9 členů výboru, 5 členů DK a 21 delegátů na XIX. Sněm ČRS, který se bude konat v sobotu 24.9.2022 v Praze Průhonicích.

Na závěr vystoupil  Ing. Vala a seznámil delegáty s postupem prací a časovým harmonogramem na jednotném rybářském systému. V diskusi vystoupilo několik delegátů, kteří se zástupce Equiky dotazovali ve většině případů na technické zabezpečení systému.

Konference proběhla v naprostém klidu a velice věcně. Proto bych chtěl touto cestou delegátům ještě jednou poděkovat.

Viz:  foto galerie
Horák V.