Hodnocení školení vedoucích rybářských kroužků ČRS, z.s., VčÚS Hradec Králové 2022

Školení vedoucích rybářských kroužků pořádal odbor pro práci s mládeží VčÚS. Školení se konalo ve dnech 16. – 18. září 2022 již tradičně v táborové osadě Suté Břehy u Týniště nad Orlicí. Školení se zúčastnilo 42 vedoucích rybářských kroužků z 18 MO ČRS: Hradec Králové, Chrudim II, Hronov, Starý Ples, Jaroměř, Košťálov, Turnov, Vrchlabí, Habry, Přelouč, Pardubice, Moravská Třebová, Kostelec nad Orlicí, Lázně Bělohrad, Česká Třebová, Trutnov, Týniště nad Orlicí a Běstvina.

Celé školení bylo především zaměřeno na zdokonalení a praktické ověření znalostí při vedení rybářských kroužků, na možnost využití dostupných materiálů v rybářských kroužcích, na psychologii dítěte a pedagogiku volného času, na jakost vody a postup při řešení čistotářských havárií, na základy preparace ryb, na možnost čerpání dotace MŠMT a také na základy lovu ryb udicí – feeder v kroužcích.

Na začátku školení přivítal účastníky předseda VčÚS pan Václav Horák a poděkoval všem vedoucím za práci s mládeží, v diskuzi také odpověděl na řadu dotazů. Páteční večer byl věnován přehledu zarybnění, škodám, které způsobí predátoři a přípravě informačního systému RIS. Pan Karel Němec také vedoucí seznámil se současným systémem řešení přestupků. Na závěr všichni vedoucí seznámili ostatní s podmínkami, které mají pro vedení kroužků ve své organizaci.

Sobotní dopoledne paní Mgr. Carmen Simonová věnovala psychologii a pedagogice volného času pro vedoucí kroužků. Odpoledne bylo zaměřeno na výuku lovu ryb udicí – feeeder v rybářských kroužcích. Pan Jan Dušek teoreticky i prakticky ukázal základní vybavení, přípravu krmení i přípravu a uchovávání nástrah. Na závěr proběhla  praktická ukázka lovu ryb na řece Orlice.

          Nedělní program byl zaměřen na jakost vody a postup při řešení čistotářských havárií a na základy preparace ryb. Pan Tomáš Zapletal z Povodí Labe seznámil přítomné s kvalitou našich stojatých i tekoucích vod a s optimálním postupem řešení při úhynu ryb. Také vedoucí seznámil s postupem při preparaci ryb.

Aby si vedoucí mohli okamžitě ověřit teorii, byli rozděleni do družstev a celé školení probíhaly soutěže, které se týkaly právě probírané tématiky. V rámci školení se také vedoucí s ostatními podělili o vlastní zkušenosti z práce s mládeží ve své MO ČRS. Všichni účastníci školení obdrželi certifikát o absolvování školení, materiály pro vedení kroužků a také rybářský materiál, který mohou použít při práci v kroužcích.

          Na závěr účastníci vyhodnotili školení jako velmi přínosné nejen pro vedoucí rybářských kroužků, ale i pro členy odboru pro práci s mládeží VčÚS. 

Program školení vedoucích rybářských kroužků :

Pátek 16. 9. 2022            

15:00 – 17:00          prezence a ubytování účastníků

17:00 – 18:00          večeře

18:00 – 20:00          přehled zarybnění, řešení přestupků, predátoři, RIS …..(Ing. Karel Němec, technik VčÚS), seznámení s podmínkami vedení mládeže v jednotlivých organizacích (J. Červený, P. Jankovský + všichni přítomní)

Sobota 17. 9. 2022            

7:00  –   8:00          snídaně

 8:00  –  12:00        psychologie a pedagogika volného       času pro vedoucí kroužků (Mgr.                  Carmen Simonová)

12:00  –  13:30        oběd

14:00  –  17:00        lov ryb na feeder – návazce, technika lovu, nástrahy, návnady ……teorie i praxe (Jan Dušek)

17:30  –  18:30        večeře

18:30  –                   diskuze se členy odboru pro práci s  mládeží VčÚS                         

Neděle 18. 9. 2022          

7:00  –    8:00          snídaně

8:30  –  12:00          preparace ryb, jakost vody a postup při řešení čistotářských havárií (Tomáš Zapletal – Povodí Labe)

12:00  – 13:00          oběd

13:00  – 15:00          hodnocení školení, úklid

15:00                        odjezd

 Zapsal: Ing. Oldřich Škranc