Ze zasedání Republikové rady (červen 2022)

Republiková rada ČRS se sešla 2. června 2022 na řádném zasedání. Na programu byly zejména následující body – Zpráva o činnosti ČRS za rok 2021, dodatek Rybářského řádu a soupisu revírů pro držitele celosvazových povolenek pro rok 2023, projednání aktuálních oblastí k RIS a příprava XIX. Republikového sněmu ČRS.

Předseda ČRS Dr. Mach úvodem přivítal nově zvolené zástupce do Republikové rady ČRS, kterými se stali za ÚS pro Severní Moravu předseda Mgr. Radomír Bednář a člen Republikové rady ČRS pan Petr Machala a za ÚS města Prahy předseda Ing. Jan Nejedlý.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich představil Zprávu o činnosti ČRS za rok 2021. Co se týče členské základny, tak ve 487 místních organizacích bylo evidováno celkem 262 568 členů. Při meziročním srovnání se jednalo o nárůst o 1,5 %. Nárůst členské základny se v roce 2021 pozitivně odrazil i na prodeji povolenek k lovu ryb, kdy bylo prodáno celkem 246 433 ks všech druhů povolenek.

Celkový počet vysazených ryb dosáhl v roce 2021 více než 19 mil. ks o hmotnosti 3 433 t v celkové hodnotě 233,4 mil. Kč. Oproti roku 2020 došlo tedy v roce 2021 ke zvýšení zarybňování, a to o cca 4,4 mil. ks a 47 t. Celková hodnota vysazených ryb se zvýšila o 9,1 mil. Kč. V roce 2021 bylo na rybářských revírech uloveno celkem 1 468 433 ks ryb o celkové hmotnosti 2 439 826 kg. V porovnání s rokem 2020 se celkově jedná o meziroční pokles úlovků v ks i kg, a to o 265 464 ks a o 341 227 kg. V roce 2021 bylo zaznamenáno celkem 4 624 643 docházek, což je oproti předchozímu roku pokles o 274 346.

Předseda ČRS Dr. Mach informoval o probíhajících přípravách XIX. Republikového sněmu ČRS, který proběhne v termínu 24. 9. 2022 v konferenčních prostorech Floret v Průhonicích. Pokračují práce na přípravě tištěné zprávy o činnosti za volební období 2018-2022 pro XIX. Republikový sněm ČRS.

Republiková rada ČRS schválila dodatek pro rok 2023 k Rybářskému řádu ČRS. Dodatek reflektuje novelu zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kdy při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se nově zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh uvedený na unijním seznamu a za nástražní rybu použít invazní nepůvodní druh uvedený na unijním seznamu (střevlička východní a slunečnice pestrá).

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek seznámil členy Republikové rady ČRS s provedenými kontrolami. Proběhla kontrola čerpání rozpočtu na mezinárodní sportovní činnost za rok 2021, čerpání nákladů na tuzemskou sportovní činnost, využívání služebních vozidel v majetku Republikové rady ČRS a kontrola plnění postupu zarybňování na revírech ČRS. V provedených kontrolách nebyly shledány závažné závady a nedostatky. Členové Republikové rady ČRS byli také seznámeni s hospodařením společnosti Rybář, s. r. o. za roky 2020 a 2021.

Republiková rada ČRS schválila předložení návrhu na XIX. Republikový sněm ČRS na zvýšení členských známek od roku 2023 na výši členské známky pro dospělé z 500 na 700 Kč, pro mládež z 200 na 300 Kč, pro děti z 100 na 150 Kč. Republiková rada ČRS rovněž odsouhlasila financování nákladů na RIS z rozpočtů jednotlivých územních svazů podle počtu členů. V současné době probíhají intenzivní analytické práce na vývoji systému.

Další zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 8. září 2022.

Za ČRS Lukáš Mareš