Další pokus o záchranu raka říčního MO Stárkov

V roce 2020 se podařilo odlovit do vrší na soukromém rybníku Buchťák celkem 234 raků obou pohlaví. Jsme vlastníci tohoto rybníka a slouží nám jako malá voda MO ČRS Stárkov, který vznikl po těžbě měděné rudy zatopením části lesa a nelze rybníček vypustit. Jedna z posledních lokalit u nás, kde má rak říční dostatek přirozených úkrytů před vydrou říční. Po oplodnění jsme raky roztřídili, 88 samců a 70 oplodněných samic vysadili do chovného rybníka, který se bude slovovat v  roce 2022.  Dále jsme 36 oplodněných samic a 40 samců vysadili do chovného rybníčka o rozloze 0,21 ha, V rybníčku jsme v roce 2010 zhotovili úkryty pro raky říční za pomoci a radou zástupců CHKO, hlavně pana Spíška J. Je otázkou, kolik za 2 roky odlovíme nových raků nebo jestli nakrmíme nepřítele raků, vydru říční. 

Za MO Stárkov, Luboš Grunt, hospodář