Vysazování ryb – 39 týden

Za poslední týden bylo vysazeno do revírů Východočeského územního svazu 1800 kg kapra o průměrné hmotnosti 2,5/ks kg. MO Vrchlabí 800 kg a do revírů MV 400 kg. MO Jaroměř 600 kg.

Dále bylo vysazeno do revírů MV Oplatil 1400 kg kapra 4-5 kg/ks.

Sivena bylo vysazeno 170 kg průměrná kusová hmotnost 0,28 kg. Pstruha duhového v tržní velikosti 82,5 kg do revírů MO Těchonín.