Vysazení násad dvouletého lipana podhorního

Dne 28. 5. proběhlo vysazení lipana podhorního z pardubické líhně do rybářského revíru Loučná 2 – 451045. Celkem bylo vysazeno 75 kg ryb ve dvouleté věkové kategorii. Vysazení proběhlo za účastí členů MO ČRS Moravany. Ryby byly ve výborné kondici od 25 do 30 cm. Řeka Loučná bývala ještě před 15 lety významnou lipanovou řekou. Vodní hladina je zde pro vysazení lipana podhorního velice příznivá, střídají se mělké partie, které přecházení do hlubších tůní.