Nezapomínejme na včasná hlášení stavu rybářských revírů

Vážení kolegové rybáři, chtěl bych Vás informovat o situaci s úhynem kaprů v tržních velikostech od 7 až 30 kg/ks na písníku „Boudy“ u Pardubic.

V minulých týdnech došlo na písníku k hromadnému úhynu kaprů. Zvláštností je, že se jednalo o kapry opravdu trofejní. Kolegové posbírali a odvezli na asanaci cca 1500 kg. Zde se již nedalo přesně určit důvod úhynu kaprů. Můžeme nyní jen spekulovat (deficit kyslíku rozpuštěný ve vodě, nevhodné zakrmování, neustálé lovení velkých kaprů za účelem osobního rekordu, následně jejich focení a nejlépe celá rodina, a až poté vrácení kaprů do revíru, kde při nynějších teplotách vody to považuji za velké riziko atd.). Těchto faktorů je celá řada a nedá se v tomto případě přesně určit ten správný. Je možná na místě přehodnotit nařízení bližších podmínek lovu, že při ulovení kapra nad 65 cm musí být vrácen zpět do revíru v místě ulovení.

 

 

 

 

 

 

 

Pokud rybář zpozoruje známky začínajícího masového úhynu ryb, je v první řadě co nejrychleji nutné informovat o situaci uživatele revíru prostřednictvím hospodáře, který je za tento revír jmenovaný.

Jen tak je možné zamezit dalšímu úhynu – nepředpokládejte, prosím, že to již někdo jiný udělal za Vás. Pokud je to možné, v první řadě situaci pečlivě zdokumentujte – o jaké rybí druhy se jedná, přibližný počet kusů, zaznamenejte čas a pokud u živých ryb pozorujete nějaké nestandardní projevy, tak jaké to jsou – velmi to pomůže v indikaci příčiny začínajícího úhynu (lapání po vzduchu u hladiny u kaprovitých ryb, početný výskyt ryb v krajích vodního díla, trhané pohyby, plavání „cik-cak“ apod.). Zkontrolujte také vizuálně kvalitu vody – dělá se na ní pěna, je výrazně zelená, jsou mastné stopy na hladině…? Máte-li možnost, pořiďte několik snímků a natočte krátké video. S těmito informacemi pak bezodkladně informujte daného hospodáře – buď prostřednictvím místní organizace nebo kontaktujte přímo územní svaz (v soupisu revírů v papírové verzi je seznam revírů a uživatelů revírů vzadu, na našem webu je to vždy první položka pod názvem revíru). Kontakty najdete v seznamu místních organizací nebo na stránkách příslušného územního svazu. Metodický návod pro postup při zjištění havárie jakosti vody je také součástí soupisu revírů (na konci soupisu).

Horák V.