Rada znak

Ze zasedání Republikové rady (červen 2024)

Republiková rada ČRS se sešla na svém řádném zasedání dne 6. června. Na programu byly zejména následující body – problematika návrhu jednotných MP a P povolenek, zpráva o činnosti ČRS za rok 2023, informace o přípravě Rybářského řádu ČRS a dodatku pro rok 2025 k MP a P soupisům revírů a vodních ploch pro držitele celosvazových a celorepublikových povolenek pro rok 2024 a 2025, příprava XX. Republikového sněmu ČRS, projednání aktuálních oblastí k RIS.

Předseda ČRS Dr. Mach vyzval členy Republikové rady ČRS, aby přednesli svá stanoviska za jednotlivé územní svazy k problematice návrhu jednotných MP a P povolenek. Na základě předložených stanovisek Republiková rada ČRS schválila pokračování v dalších jednáních k předmětnému návrhu.

Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel ČRS Dr. Heimlich krátce představili členům Republikové rady ČRS Zprávu o činnosti za rok 2023. Materiál je tradičně koncipován jako souhrn nejdůležitějších informací týkajících se organizační struktury, členské základny a jejího vývoje, prodeje povolenek, hospodaření v rybářských revírech, výsledků v chovu ryb, práce s mládeží, sportovní činnosti, legislativy související s problematikou rybářství, propagace, digitalizace agendy, dotací a dalších oblastí činnosti ČRS.

Předseda Hospodářského odboru Republikové rady ČRS p. Horák a vedoucí hospodářského odd. sekretariátu Republikové rady ČRS Ing. Ličko podali informaci k předloženému návrhu dodatku pro rok 2025 k Rybářskému řádu ČRS pro rok 2024 a 2025. Republiková rada ČRS návrh dodatku schválila.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich seznámil členy Republikové rady ČRS se současným průběhem příprav XX. Republikového sněmu ČRS, který proběhne 21. 9. 2024 v konferenčních prostorech Floret v Průhonicích. Probíhají standardní přípravy, byly zadány práce na Zprávě o činnosti ČRS mezi Sněmy 2022–2024.

Manažer RIS Bc. Kočica seznámil Republikovou radu ČRS s aktuálním stavem projektu RIS. Byla spuštěna květnová souhrnná verze systému, nasazená na produkci 31. 5. 2024. Z pohledu rozsahu tato verze nasazuje agendu externích výdejců, plný rozsah funkcionalit rybářské stráže, revírů a rybochovných zařízení, správu dokumentů a jejich sdílení mezi organizačními složkami a rozšiřuje veřejný portál o kartu člena a kartu místní organizace.

Předseda Republikové dozorčí rady ČRS Dr. Křenek informoval členy Republikové rady ČRS o provedených kontrolách v průběhu měsíce května. Byla provedena kontrola provozu motorových vozidel za rok 2023 a namátková neohlášená kontrola pokladní hotovosti. Při kontrolách nebylo zjištěno závad ani nedostatků.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich informoval, že ČRS obdržel od Národní sportovní agentury rozhodnutí o přidělení dotace v rámci Podpory sportovních organizací svazového charakteru 2024. Výše udělené dotace je 669 538 Kč.

Příští zasedání Republikové Rady ČRS se bude konat 5. září 2024.

Převzato: Za ČRS Lukáš Mareš