Stanovisko ČRS k hlubinné přívlači

Stanovisko je v souladu s právním názorem Ministerstva zemědělství, které jej potvrdilo
svým dopisem č. j. MZE-32017/2024-16232 ze dne 18. 4. 2024.


V minulosti byla hlubinná přívlač v rámci bližších podmínek výkonu rybářského práva omezena na lov z plavidla poháněného lidskou silou (vesla) pouze některými uživateli revírů na vybraných rybářských revírech (např. ÚN Orlík, ÚN Lipno). V minulém roce v rámci novely vyhlášky č. 197/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2024 došlo v příloze č. 7 ke změně ustanovení ohledně povolených způsobů lovu, povolených technických prostředků k lovu a způsobu jejich užití při lovu v rybářských revírech.
Nově je přímo ve vyhlášce v příloze č. 7 u popisu lovu přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových uvedeno, že hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla poháněného lidskou silou s použitím 1 udice, při němž je 1 nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody, jiná udice není nastražena. Omezení spojené s hlubinnou přívlačí a pohybem plavidla tedy nově platí na všech rybářských revírech. Tolik jenom pro úvod ohledně vývoje ustanovení spojeného s hlubinou přívlačí a současným stavem.
Předně je potřeba podívat se na popis lovu přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových tak, jak je upraven v příloze č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití při lovu v rybářském revíru
I. Povolené způsoby lovu ryb na udici
B. Lov přívlačí a v rybářských revírech mimopstruhových lov hlubinnou přívlačí

 1. V rybářských revírech mimopstruhových
  Při lovu přívlačí může osoba provádějící lov použít 1 udici, kterou při lovu drží v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu může osoba provádějící lov použít 1 umělou nebo přirozenou nástrahu. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov muškařením, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotujícím plíškem nebo vrtulkou. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou jinak. Lov hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla poháněného lidskou silou s použitím 1 udice, při němž je 1 nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody; jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky).
  Z výše uvedeného popisu lovu přívlačí a hlubinnou přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových a ze smyslu ustanovení ohledně omezení pohybu plavidla při lovu hlubinnou přívlačí můžeme konstatovat, že při pohybu plavidla s užitím pohonu (např. elektromotor, spalovací motor) je nezbytné přerušit lov přívlačí nebo hlubinou přívlačí (vyjmout udici/nástrahu z vody). Lov ryb přívlačí z fixovaného plavidla možný je, pokud tato činnost v místě neodporuje Řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách.
  Lov přívlačí a hlubinou přívlačí z plavidla je tedy za současných podmínek možný v rybářských revírech mimopstruhových za následujících podmínek:
  1) přívlačí, jestliže plavidlo stojí na místě (bez kotvení, s pomocí spuštění kotvy, kotvení s pomocí GPS příďového motoru). Znamená to, že mohu stát na místě, na kterém jsem udržován aktivně běžícím GPS příďovým motorem a lovit přitom přívlačí.
  2) přívlačí, jestliže plavidlo splouvá po proudu a jeho kurz je upravován lidskou silou.
  3) hlubinnou přívlačí, jestliže je plavidlo poháněno lidskou silou (ať se jedná o tažení nástrahy po proudu, proti proudu či jinak).
  Vyhláška č. 197/2004 Sb. nezná termín vertikální přívlač, lov na vábničku apod. Vábničky jsou
  v příloze č. 7 vyhlášky pouze vyjmenované mezi povolenými technickými prostředky k lovu.
  Vyhláška neumožňuje hlubinnou přívlač za pomoci motoru.
  Z toho lze dovodit následující skutečnosti:
  1) jestliže přejíždím z místa na místo s pomocí motoru – nesmím mít při lovu přívlačí nástrahu
  ve vodě.
  2) jestliže manévruji s pomocí motoru – nesmím mít při lovu přívlačí nástrahu ve vodě.
  3) jestliže upravuji kurz s pomocí motoru – nesmím mít při lovu přívlačí nástrahu ve vodě. V opačném případě může být toto chování vyhodnoceno rybářskou stráží jako lov hlubinnou přívlačí s použitím motoru.
  Máte-li zájem během lovu splouvat s plavidlem po proudu, doporučujeme:
  1) spustit plavidlo po proudu, nechat unášet samotíží, případně korigovat jeho pohyb lidskou silou a lovit ryby (ve smyslu zákona č. 114/1995, § 14 a 22 je to možné jen u plavidel, která nepodléhají evidenci v plavebním rejstříku – do 10 m délky, 2 m výšky, bez vlastního pohonu).
  2) udržovat plavidlo na místě pomocí GPS příďového motoru/kotvy, prochytat lokalitu, poté vytáhnout nástrahu, přejet si pomocí motoru, zakotvit se pomocí GPS příďového motoru/kotvy, spustit nástrahu a pokračovat v lovu.