Podpora přirozeného výtěru candáta obecného na ÚN Seč

Podpora přirozeného výtěru candáta obecného na ÚN Seč. Výroba, instalace kartáčových umělých a přírodních hnízd pro výtěr candáta na ÚN Seč

Nádrž přirozeně stárne a vlivem sedimentů se ostnoploutvým rybám postupně zhoršují podmínky pro přirozenou reprodukci. Ryby se vytírají, ale na méně vhodných substrátech klesá procento úspěšně vylíhnutých jiker.  Členové RS a rybáři se rozhodli podpořit přirozenou reprodukci candáta obecného na ÚN Seč. Abychom tedy těmto hospodářsky nejcennějším druhům ryb vyšli vstříc, připravili jsme pro ně na letošní rok umělá a přírodní třecí hnízda. Zakoupení polypropylenových kartáčů hnízd finančně podpořil Východočeský územní svaz Hradec Králové, který na tomto revíru hospodaří. Náš záměr jsme konzultovali s Ing. Pavlem Vránou Ph.D., který má zkušenosti s vhodnými umělými materiály, výrobou, umisťováním a kontrolou hnízd v jednotlivých vodních lokalitách v rámci ČRS. 

Vlastní umělá hnízda byla tvořena z kari sítě, na které byl stočen spirálovitě polypropylenový černý kartáč o průměru 150 m, který byl připevněn pomocí elektrikářských stahovacích pásků. Přírodní hnízda tvořil ocelový kruh o průměru 700 mm z kulatiny průměr 12 mm a ten byl vypleten smrkovými větvemi.

Hnízda byla umístěna na předem vytipovaná místa, kde se candáti v minulých létech vytírali – po celém obvodu přehrady do hloubky cca 2-3 m. Na VD Seč nehrozí velké rozkolísání hladiny – manipulace je dána aktualizovaným Manipulačním řádem. Po týdnu od umístění hnízd se při kontrole začali objevovat candátí mlíčáci a na některých umělých hnízdech se candáti vytřeli. Další sledování třecích hnízd a úspěšnost výtěru budeme dále provádět s opatrností podvodní kamerou. Očekáváme, že se nám za naše úsilí candátí rodinky odmění bohatou snůškou jiker a zajistí další generace této pro nás mimořádně cenných ryb. Věříme, že podpora candátí populace přinese do budoucích let bohaté úlovky větších candátů a udržení populace tohoto ceněného druhu na tomto revíru.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kdo se podíleli na této všestranně prospěšné akci: členům RS ÚN Seč, rybářům a Vč ÚS Hradec Králové, kteří nás podporovali v našem úsilí o zajištění lepších životních podmínek pro reprodukci candátů.

 Pavel Dubský vedoucí RS ÚN Seč, člen HO Vč ÚS Hradec Králové