Třecí hnízda pro candáty

Tak jako v loňském roce jsme candátům na ÚN Seč připravili něco přírodního. Třecí hnízda připravené z jehličnanů jsme umístili za ostrovem do hloubky cca 2–2,5 m, kde je kamenitopísčité podloží. Candáti se zde v minulosti vytírali. Hnízda z kartáčů jsou také na svých místech na přítoku, na Stovce, v okolí ostrova a proti hradu Oheb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Dubský RS ÚN Seč