Vysazení úhořího monté do revírů Východočeského územního svazu

Do rybářských revírů ČRS, z. s., Východočeského územního svazu (VčÚS) bylo vysazeno monté úhoře říčního z finanční podpory Operačního programu Rybářství

Ve středu 27. března 2024 proběhla dodávka monté úhoře říčního do rybářských revírů VčÚS z dotačních prostředků. Monté pocházelo z odlovů francouzské řeky Loira v oblasti Nantes. Do předem určených východočeských rybářských revírů vysadili mladé úhoříky pracovníci sekretariátu VčÚS a funkcionáři místních organizací.

Úhoř říční (Anguilla anguilla) je druh pelagofilní a monocyklický (po vytření rodičovská populace hyne). Úhoř se vyznačuje katadromním tahem neboli poproudovou migrací za účelem výtěru. Přirozeně se vytírá v Sargasovém moři a jeho larvy poté mořské proudy unášejí ke břehům Evropy. Úhoříci ve stádiu takzvaného monté bývají loveni při ústí řek do moře. Bohužel stavy monté v posledních letech trvale klesají a jeho dostupnost je každoročně ovlivňována poptávkou odběratelů, zejména na čínském trhu, kde je úhoř oblíbenou pochoutkou.

Úhoř říční je velmi ceněný druh naší ichtyofauny nejen sportovními rybáři. Jeho hadovitý tvar těla s nápadným ploutevním lemem nelze zaměnit s jiným původním druhem ryb obývající naše vodní toky a díla. Ač to na první pohled nevypadá, jeho pevná kůže obsahuje drobné, vzájemně se nepřekrývající šupiny a je pokryta větším množství slizu. Dosahuje velikosti až 1 m, hmotnosti 1-2 kg (výjimečně více) a věku kolem 10 let.

Vzhledem ke stále více komplikované migrační prostupnosti toků a narůstající početnosti rybožravých predátorů je výskyt úhoře v našich podmínkách závislý na vysazování dováženého monté. A právě s přihlédnutím k této skutečnosti objednává VčÚS každoročně do svých rybářských revírů dodávky monté. Je známo, že rybářské revíry v povodí řeky Labe nabízí vhodné podmínky pro růst a vývoj mladých úhořů.

Podpora na vysazování úhoře říčního z Operačního programu Rybářství, Aktivity 1.6.1 – Vysazování úhoře říčního – je řešena za přesně stanovených pravidel pro žadatele a příjemce.

Součástí pravidel je seznam rybářských revírů určených k přiznání dotační podpory. Seznam zahrnuje toky a jejich přítoky, ve kterém byl kladen důraz na migrační prostupnost, současnou i budoucí, ve shodě s plánem zprostupňování podle Rámcové směrnice o vodách (WFD). Z důvodu převládající nízké teploty a nízké úživnosti jsou ze seznamu předmětných revírů vyřazeny toky pstruhového charakteru.

            ČRS, z. s., Východočeský územní svaz jako uživatel rybářských revírů vysadil v období roků 2010-2024 více jak 1 445 kg mladých úhořů v celkové hodnotě 16 615 030 Kč. A při průměrném počtu 3000 ks úhoříků v 1 kg monté to odpovídá

4 335 000 ks. Z hlediska statistik úlovků ponechaných úhořů z revírů VčÚS za období 2010-2022 vykázali sportovní rybáři ve svých úlovcích 24 567 ks úhořů s celkovou hmotností 18 250,5 kg.

Na závěr mi dovolte poděkovat zástupcům místních organizací VčÚS za spolupráci při rozvozu a následném vysazení úhořího monté.

Ing. Karel Němec – rybářský technik VčÚS