Ocenili jsme nejlepší rybářské sportovce roku 2023

V sobotu 24. 2. 2024 proběhlo tradičně v rámci veletrhu For Fishing ocenění nejúspěšnějších sportovců Českého rybářského svazu. Ocenění převzali všichni sportovci, kterým se v uplynulé sezóně podařilo dosáhnout medailových pozic na mezinárodních šampionátech.

Čeští reprezentanti se za své úspěchy v loňském roce vůbec nemusejí stydět. Jednotlivé úspěchy jsme postupně prezentovali ještě před slavnostním předáním ocenění, a to postupně po jednotlivých odborech podle počtu získaných medailí – rybolovná technikamuškařeníplavanápřívlač a položená, a to včetně jmenných seznamů oceňovaných sportovců. Veškeré šampionáty, na kterých české týmy slavily úspěchy, byly také prezentovány právě na slavnostní akci přímo ze strany českých reprezentací. Celou akcí provázel, stejně jako v minulých letech, Jan Smetana.

Úvodní slovo pronesli předseda ČRS Karel Mach, předseda MRS Jiří Ryšánek a místopředsedkyně PSP ČR Věra Kovářová. Mezi dalšími významnými hosty byli například náměstek ministra zemědělství Radek Holomčík, ředitel Odboru státní správy myslivosti a rybářství MZe Martin Žižka, jednatel ČRS Roman Heimlich, tajemník MRS Václav Habán, předseda Republikové dozorčí rady ČRS Leoš Křenek, emeritní předseda ČRS Alexander Šíma, 1. místopředseda ČRS Karel Koranda a další členové Republikové rady ČRS a sportovních odborů ČRS.

IMG 5867Slavnostní zahájení ceremoniálu – zprava – předseda MRS Jiří Ryšánek, 1. místopředseda ČRS Karel Koranda, předseda ČRS Karel Mach, členové Republikové rady ČRS Josef Kostka a Radek Zahrádka, vedoucí Oddělení sportu a mládeže sekretariátu Republikové rady ČRS Jitka Chybová

IMG 5873Slavnostní zahájení ceremoniálu – zleva – místopředsedkyně PSP ČR Věra Kovářová, náměstek ministra zemědělství Radek Holomčík, ředitel Odboru státní správy myslivosti a rybářství MZe Martin Žižka, jednatel ČRS Roman Heimlich, předseda Republikové dozorčí rady ČRS Leoš Křenek a člen Republikové rady ČRS Petr Machala

IMG 5883Předseda Odboru rybolovné techniky Republikové rady ČRS Marek Bařtipán předává ocenění reprezentaci v rybolovné technice v kategorii juniorů a kadetů

IMG 5894Předseda ČRS Karel Mach předává ocenění seniorské reprezentaci v rybolovné technice

IMG 5907Seniorská reprezentace v muškaření přebírá ocenění z rukou místopředsedkyně PSP ČR Věry Kovářové

IMG 5924Předseda MRS Jiří Ryšánek předává ocenění české ženské muškařské reprezentaci

IMG 5926Juniorskému reprezentantovi v muškaření předává ocenění za individuální medaili člen Republikové rady ČRS Petr Machala

IMG 5935Reprezentace v přívlači přebírá ocenění od místopředsedy ČRS Karla Korandy

IMG 5947Člen Republikové rady ČRS Radek Zahrádka předává ocenění reprezentaci v plavané v kategorii masters

IMG 5953Za medaili na MS klubů v plavané přebírají ocenění čeští reprezentanti od předsedy Republikové dozorčí rady ČRS Leoše Křenka

IMG 5963Člen Republikové rady ČRS Josef Kostka předává ocenění české reprezentaci v položené

Podpora sportu je z pohledu ČRS významnou oblastí a vnímáme ji také jako důležitý prvek práce s dětmi a mládeží. Narůstající členská základna právě v této kategorii v posledních čtyřech letech je rozhodně důkazem poctivé dlouholeté práce s dětmi a mládeží, jejíž podstatnou součástí je právě i rybářský sport. Neměli bychom také společně zapomínat na to, že podpora sportovní činnosti je postavena především na celé členské základně ČRS. To by si měl uvědomovat každý sportovec.

Ještě jednou gratulujeme všem sportovcům k získaným medailím, děkujeme ze reprezentaci na mezinárodním sportovním poli a přejeme úspěšnou sezonu 2024.

Petrův zdar!

Za ČRS Lukáš Mareš