Ze zasedání Republikové rady (prosinec 2022)

Republiková rada ČRS se sešla 8. prosince 2022 na pravidelném zasedání. Klíčovými tématy byly rozpočet Republikové rady ČRS na rok 2023, statut celosvazového rybolovu, jmenování státních trenérů, a dále projednání aktuálních oblastí k RIS.

Republiková rada ČRS schválila návrh rozpočtu na rok 2023. Předseda ekonomické komise Republikové rady ČRS Ing. Koranda a vedoucí ekonomického oddělení sekretariátu Republikové rady ČRS Ing. Bauerová podali k předloženému rozpočtu podrobný komentář. Rozpočet na rok 2023 je sestaven jako vyrovnaný, kdy při sestavování nákladových a výnosových položek rozpočtu se vycházelo především z rozpočtu na rok 2022, dosažených skutečných výsledků roku 2021 a z očekáváného vývoje a vlastních potřeb pro zajištění všech činností v následujícím roce 2023. Nákladové položky reflektují navýšení nákladů se zvyšováním cen základních vstupních komodit i cen v rámci celé národní ekonomiky. Ekonomická komise Republikové rady ČRS i Republiková dozorčí rada ČRS návrh rozpočtu projednaly a oba orgány doporučily Republikové radě ČRS rozpočet na rok 2023 schválit.

Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel ČRS Dr. Heimlich v návaznosti na končící platnost současného Statutu celosvazového rybolovu předložili Republikové radě ČRS návrh na Statut celosvazového rybolovu s platností od 1. 1. 2023. Členové Republikové rady ČRS se shodli na platnosti předloženého návrhu Statutu celosvazového rybolovu na 2 roky (do 31. 12. 2024). V tomto dvouletém období bude možné důkladně projednat případné úpravy Statutu celosvazového rybolovu i s ohledem na plánovanou přípravu nové metodiky sestavování rozpočtu ČRS.

Manažer RIS Bc. Kočica informoval členy Republikové rady ČRS o průběhu realizace RIS, který pokračuje dle schváleného harmonogramu. V současnosti pokračují práce na vývoji systému ze strany dodavatele Asseco CE. Proběhl také výjezdní workshop garantů pracovních skupin s dodavatelem. Cílem zasedání byla příprava plánu testování a testovacích scénářů, plán školení uživatelů a plánu migrace dat ze současných systémů. V závislosti na charakteru budou testované části zahrnovat jednotkové (unit) testy, systémové testy, funkční testy, integrační testy a bezpečnostní a zátěžové testy. Školení uživatelů bude probíhat kombinovanou formou (osobní účast na workshopech, videokonference, videonávody a uživatelská dokumentace).

Republiková rada ČRS jmenovala na návrh příslušných sportovních odborů do funkcí státní trenéry reprezentací na období 2023-2026. Na návrh Odboru LRU plavaná byl jmenován od funkce státního trenéra reprezentace hendikepovaných sportovců Vladimír Vyslyšel ml. a reprezentace kategorie U15 Jan Hozman. Na návrh Odboru LRU přívlač byl do funkce státního trenéra reprezentace LRU přívlač ze břehu jmenován Jan Kropáček.

Předseda ČRS Dr. Mach poděkoval členům Republikové rady ČRS za práci v roce 2022 a popřál klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2023.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

21. 11  Heimlich, Horák, Ličko MZe Předběžné vypořádaní připomínek k novele vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Další zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 5. ledna 2023.

Převzato: Za ČRS Lukáš Mareš