Setkání organizací pracujících s dětmi a mládeží v Senátu ČR

Český rybářský svaz obdržel pozvání Senátu Parlamentu ČR na setkání organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti ochrany přírody. Setkání proběhlo v sídle Senátu pod záštitou jeho předsedy pana RNDr. Miloše Vystrčila.Za Český rybářský svaz se setkání zúčastnili předseda odboru mládeže při Radě ČRS Jiří Marek a Petra Hnízdilová z oddělení sportu a mládeže sekretariátu Rady ČRS. V rámci tohoto setkání obdržel ČRS „Poděkování za aktivní, mimořádnou, dlouholetou a záslužnou práci ve výchově dětí a mládeže v oblasti ochrany přírody“.Bez názvu

Práce s dětmi a mládeží je jednou ze stěžejních činností ČRS. Probíhá v zájmových kroužcích a klubech při místních organizacích a ve spolupráci s domy dětí a mládeže a základními školami. V rámci ČRS je evidováno přibližně 600 rybářských kroužků, ve kterých se dětem věnuje na 800 vedoucích. ČRS podporuje rozvoj vědomostí a pozitivního vztahu k rybářství, přírodě a životnímu prostředí a dává prostor k příjemnému a zdravému trávení volného času dětí a mládeže.

PHOTO 2022 06 13 15 03 12

PHOTO 2022 06 13 15 03 08

Ocenění za naši práci si velmi vážíme a poděkování patří všem, kdo v rámci ČRS s dětmi a mládeží pracují.

Za ČRS Lukáš Mareš