ZÁKAZ RYBOLOVU v rybářském revíru ÚPA 4 – č. 451 084 od 30. dubna 2022

Vážené rybářky, vážení rybáři,

z důvodu probíhajícího záměru „Ověřování funkčnosti nového rybího přechodu v Bohuslavicích na řece Úpě v ř. km 41,770“ je vyhlášen ZÁKAZ RYBOLOVU v rybářském revíru ÚPA 4 – č. 451 084 od 30. dubna 2022 do odvolání v následujících místech dle přiložené mapky.

V rámci projektu bude prováděn monitoring funkčnosti rybího přechodu, který migračně zprostupňuje řeku Úpu. Na lokalitě se provádí odlov ryb za pomocí elektroagregátu. Odlovené ryby se označí PIT tagy max. 400 jedinců ryb s délkou větší než 55 mm, které budou poté rozmístěny ve stejném poměru nad a pod rybí přechod. Označené ryby budou poté detekovány anténami umístěnými na předem určených místech zájmového rybářského revíru.

Důraz experimentu je kladen:

1) na motivaci ryb k migraci – počet ryb vstupujících do rybího přechodu

2) na celkové migrační úspěšnosti

Děkuji za pochopení.    Němec Karel, Ing.  Technik VčÚSHK