Usnesení XVIII. Republikového sněmu ČRS

V sobotu 20. listopadu se uskutečnil XVIII. Republikový sněm Českého rybářského svazu, z. s.

Hlavním tématem tohoto Sněmu byl návrh na změnu Stanov ČRS, který byl připravován a široce diskutován v posledních více než dvou letech. Z celkového počtu 162 oprávněných delegátů (21 delegátů z každého územního svazu a 15 členů Republikové rady) se Sněmu zúčastnilo 150 delegátů, včetně všech členů Republikové rady ČRS. Sněm se konal netradičně až po třech letech, a to z důvodu pandemické situace na podzim roku 2020, která neumožnila uspořádat zasedání tohoto vrcholného orgánu ČRS v loňském roce.

V posledním bodu programu delegáti schválili závěrečné Usnesení  XVIII. Republikového sněmu Českého rybářského svazu.