Ze zasedání Republikové rady (listopad 2021)

Listopadové zasedání Republikové rady se konalo dne 4. 11. 2021; hlavními projednávanými tématy bylo vyhodnocení činnosti na úseku sportu a práce s mládeží, návrh změny Stanov ČRS a postup výběrového řízení na Rybářský informační systém.

V úvodu zasedání seznámil jednatel ČRS Ing. Heimlich členy Republikové rady s činností na úseku sportovních odborů v roce 2021 a nastínil záměry na rok 2022. Sportovní činnost provázela řada omezení souvisejících s epidemií Covid-19; zrušeny byly ligové soutěže odborů plavaná, přívlač a muška. Odbor feeder přistoupil ke zkrácení I. Ligy, II. Liga proběhla dle termínových kalendářů. Odbor rybolovné techniky realizoval všechny závody I. i II. ligy. Plánovaná mistrovství ČR proběhla v disciplínách plavaná, přívlač ze břehu, feeder a RT v případě dospělých, v kategorii juniorů proběhly MČR v plavané, přívlači, mušce a RT. Z mezinárodních soutěží byl úspěšný tým muškařů (zlato v jednotlivcích i týmu v kategorii Masters, MS se konalo v ČR v okolí Zábřehu na Moravě), plavačkářů (týmové stříbro a individuální bronz z MS v Itálii a bronz v kategorii Masters ve Slovinsku) a reprezentanti rybolovné techniky (týmové zlato a 26 medailí z Polska v kategorii juniorů, zlato v týmech a 34 medailí v kategorii dospělých v Maďarsku).  

Předseda Odboru mládeže Jiří Marek dále informoval o činnosti s dětmi a mládeží v uplynulém roce. Český rybářský svaz obhájil titul „Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“, udělovaný MŠMT. Byly zajištěny vzdělávací materiály pro rybářské kroužky a byla uspořádána řada akcí – od účasti odboru na Olympijském festivalu v Praze, přes Národní kolo Zlaté udice a Setkání mládeže 2021, až po tradiční tábor Rady ČRS ve Smetanově Lhotě. Proběhla také řada online soutěží, a to i ve spolupráci s dalšími zájmovými svazy; například znalostní soutěž Příroda kolem nás nebo fotografická soutěž Příroda trpí.

Předseda ekonomické komise Ing. Anders okomentoval předkládaný návrh hospodářského plánu ČRS Služby s.r.o. na nadcházející rok; tato společnost, plně vlastněná Českým rybářským svazem, zajištuje některé komerční aktivity, které nejsou přímo vázány na hlavní činnost ČRS. Jedná se například o pronájmy apartmánů a chatek v rekreačním středisku Štědronín. Plán předpokládá kladný hospodářský výsledek. Republiková rada zároveň schválila navýšení cen ubytovacích služeb v rekreačním středisku Štědronín, a to zejména z důvodu výrazného navýšení cen energií.

Vzhledem k blížícímu se Republikovému sněmu, který se bude konat 20.11. 2021, seznámil členy Rady předseda ČRS Dr. Mach s postupem příprav. Všem delegátům sněmu byly zaslány podkladové materiály, včetně finálního návrhu na změnu Stanov ČRS, který byl konsenzuálně schválen všemi územními svazy. Územní svazy byly zároveň vyzvány k navržení zástupců do mandátové, návrhové a volební komise. Vedením Sněmu byl pověřen místopředseda ČRS Ing. Karel Anders a předseda JČÚS Ing. Koranda.

Republikový sněm proběhne za přísné kontroly dodržování všech protiepidemiologických opatření.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek okomentoval výsledky kontrol, provedených v uplynulém období; jednalo se o kontrolu průběžného hospodaření Rady, kontrolu prvotních účetních dokladů a průběh čerpání nákladů a tvorbu výnosů. Ani v jedné z kontrolovaných oblastí nebylo zjištěno pochybení. Na závěr své prezentace podrobně zhodnotil plnění úkolů XVII. Republikového sněmu, které byly Republikové radě uloženy. Uložená usnesení jsou již splněna, nebo průběžně realizována.

Předseda Dr. Mach dále přiblížil průběh výběrového řízení na zhotovení Rybářského informačního systému. Na 8. 11. 2021 byla svolána Hodnotící komise, která posoudí podané nabídky. Hodnotící komise je složena ze zástupců všech územních svazů, MRS, advokátní kanceláře i zástupcem zpracovatele zadávací dokumentace; zároveň je průběh kontrolován zástupcem Republikové dozorčí rady. Vybraná nabídka bude v následujících dnech posouzena Republikovou radou a poté zveřejněna.

V souvislosti s přípravou Rybářského informačního systému (RIS) zároveň zahájilo činnost deset pracovních skupin, z nichž se každá  specializuje na jednu z činností ČRS ve vztahu k RIS. Tyto skupiny, složené z více než 80 zástupců územních svazů a místních organizací, budou v nadcházejících dvou letech sloužit jako hlavní oponenti navrhovaných řešení dodavatelem RIS.

Na závěr jednání byli členové Rady seznámeni s průběhem zasedání Hospodářského odboru (HO) pod vedením předsedy VčÚS Václava Horáka, které proběhlo 18.10. Byly akcentovány zejména body týkající se připravovaných legislativních změn, související s implementací nařízení EU o invazních nepůvodních druzích; jednání HO byli přítomni i odpovědní zástupci Ministerstva zemědělství.

Další zasedání Republikové rady se bude konat 9. prosince 2021.