Ze zasedání Republikové rady (říjen 2021)

epubliková rada ČRS se sešla na řádném zasedání dne 7. října v areálu rekreačního střediska ČRS Štědronín. Mezi hlavní projednávané body patřilo vyhodnocení činnosti na úseku výstav a propagace za rok 2021, příprava XVIII. Republikového sněmu ČRS a průběh příprav Rybářského informačního systému.

V úvodu zasedání zaměstnanci sekretariátu ČRS shrnuli vyhodnocení činnosti v oblasti propagace a výstavních akcí za rok 2021. Vzhledem k opatřením, souvisejícím s epidemií Covid-19, byly některé akce zrušeny – z celorepublikových akcí se ČRS účastnil agrosalonu Země živitelka, výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem a Olympijského festivalu v Praze. Rada ČRS zároveň podpořila řadu dalších regionálních akcí – dětských táborů, dnů dětí, městských slavností apod. Formou mediálního partnerství také podpořila film Svéráz českého rybolovu a dokončila jedenáctidílný seriál Začínáme rybařit.

Předseda ČRS Dr. Mach informoval členy Rady ČRS o pokračování příprav na 18. Republikový sněm, který byl na letošní rok přeložen z roku 2020. Konat se bude 20. listopadu 2021 v pražském hotelu Duo, mezi hlavní projednávaná témata bude patřit příprava Rybářského informačního systému (RIS) a zejména nová podoba Stanov ČRS.

Předseda Republikové dozorčí rady Ing. Křenek okomentoval výsledky kontrol, které v uplynulém měsíci proběhly na sekretariátu Rady ČRS; jednalo se o neohlášenou kontrolu pokladní hotovosti a kontrolu sociálního fondu. Ani v jedné kontrolované oblasti nebylo zjištěno pochybení.

Zaměstnanci sekretariátu Rady ČRS a spol. Equica a.s. dále seznámili členy Rady ČRS s průběhem výběrového řízení na zhotovení RIS. Finální termín pro podání nabídek byl stanoven na 12.10.2021; v následujícím měsíci poté proběhne vyhodnocení akceptovaných nabídek kvalifikačními a hodnotícími komisemi, které Rada ČRS ustanovila ze zástupců jednotlivých územních svazů. Členové Rady dále jednomyslně schválili výši záloh za předpokládané náklady na tvorbu RIS v roce 2022, které jsou kalkulované na základě počtu členů jednotlivých územních svazů a ustanovili pracovní skupiny a jejich garanty, které budou v následujících měsících tvořit hlavní konzultační a oponentní místo pro budoucího dodavatele RIS v jednotlivých oblastech plánovaných funkcionalit a migrace dat ze současných systémů.

Předseda ČRS Dr. Mach pozval všechny přítomné na závod O pohár předsedy ČRS v lovu kapra, který se bude konat na revíru Rady Veslařský kanál Račice ve dnech 14.-17.10.2021. O průběhu závodu budeme průběžně informovat na stránkách ČRS.

Jednatel ČRS Ing. Heimlich okomentoval aktualizovaný sazebník za upytlačené ryby a zvěř, který vydalo Ministerstvo zemědělství a PČR a je platný od 5. 10. 2021. Na zpracování sazebníku za upytlačené ryby se podílel ČRS ve spolupráci s MRS a Rybářským sdružením ČR, do příprav byli zapojeni také zástupci vědeckých rybářských institucí; aktualizace proběhla po 11 letech a reflektuje reálné ceny ryb na českém trhu. Aktualizovaný ceník ryb bude využívaný pro kompenzaci škod vzniklých na rybách z důvodu škodných událostí a neoprávněného lovu ryb v akvakultuře a v rybářských revírech. Tento sazebník poslouží k vyplácení kompenzací za škody způsobené mimořádnými situacemi, jako jsou povodně, sucho nebo havarijní úhyny a náhrady při zdolávání nebezpečných nákaz podle zákona o veterinární péči.

Rada ČRS dále na návrh předsedy Jihočeského ÚS Ing. Korandy podpořila záměr vytvoření nadačního fondu pro handicapované rybáře; Ing. Koranda předloží podrobný návrh projektu v rámci listopadového zasedání Republikové rady; nadační fond bude diskutován také v rámci nadcházejícího Republikového sněmu.

V závěru zasedání Rada ČRS jmenovala zástupce Západočeského ÚS do odboru LRU muška – pana Jiřího Pecha ml., který nahradí pana Josefa Kantu. Za dlouholetou práci v odboru LRU muška patří panu Kantovi poděkování.

Další zasedání Republikové rady se bude konat ve čtvrtek 4. listopadu 2021 od 9:00 hod.

Převzato: Rada ČRS