Částečný přehled výlovů chovných rybníků MO Vč.

Termíny výlovů produkčních chovných rybníků místních organizaci Východočeského územního svazu. Organizace nají uloženo konferencí VčÚS hlásit na sekretariát ÚS termíny výlovů chovných rybníků, kde vylovená násada bude vysazována do revírů společného rybolovu.

datum výlovů MO při VčÚS plánovaná obsádka
10.10. Litomyšl – rybník V Janově dravé druhy ryb – štika, candát
16.10. Přelouč – rybník Zajícuv kapr tržní – předpokládaný výlovek 50 q
17.10. Krucemburk kapr tržní – předpokládaný výlovek 25 q
24.10. Krucemburk kapr násada
27. – 29.10. Přelouč – rybník Buňkov polykulturní obsádka do revírů ÚS, předpokládaný výlovek 750 q
30.10 Pardubice – rybník Jesenčany kapr násada – předpokládaný výlovek 50 q
6.11. Borohrádek – rybník Veliny kapr tržní – predpokládaný výlovek – 60 q
6.11. Pardubice – rybník Ležánecký polykulturní obsádka do revírů ÚS, předpokládaný výlovek 220 q