Školení vedoucích rybářských kroužků VčÚS 2021

Školení vedoucích rybářských kroužků pořádal odbor pro práci s mládeží Východočeského územního svazu. Školení se konalo ve dnech 17. – 19. září 2021 již tradičně v táborové osadě Suté Břehy u Týniště nad Orlicí. Školení se zúčastnilo 32 vedoucích rybářských kroužků ze 17 organizací ČRS.

Páteční večer byl věnován především možnostem využití dostupných materiálů v rybářských kroužcích. Pan Josef Mareš seznámil vedoucí s materiálem dostupným na internetu a na sociálních sítích a také s materiály, které vydává Rada ČRS. Na závěr všichni vedoucí seznámili ostatní s podmínkami, které mají pro vedení kroužků ve své organizaci. Bohužel je dosud ještě mnoho místních organizací, které na mládež ze svého rozpočtu vůbec nepřispívají.

Sobotní dopoledne paní Mgr. Carmen Simonová věnovala psychologii a pedagogice volného času pro vedoucí kroužků. Odpoledne bylo věnováno poskytování první pomoci, lektorka firmy „První pomoc živě“ přitažlivou formou seznámila přítomné se základy poskytování první pomoci jak dětem, tak i dospělým, ve všech možných situacích. Vedoucí si i prakticky vyzkoušeli oživování při zástavě srdce se signalizací správného postupu na 4 figurínách.

          Nedělní program byl zaměřen na výuku lovu ryb udicí – plavaná v rybářských kroužcích. Pan David Hlavatý a pan Jaroslav Červený ml. teoreticky i prakticky ukázali základní vybavení, přípravu krmení i přípravu a uchovávání nástrah. Především se soustředili na lov ryb udicí na bič pro začínající rybáře. Na závěr proběhla nejen soutěž, ale i praktická ukázka lovu ryb na řece Orlice.

Aby si vedoucí mohli okamžitě ověřit teorii, byli rozděleni do družstev a celé školení probíhaly soutěže, které se týkaly právě probírané tématiky. Všichni účastníci školení obdrželi certifikát o absolvování školení, praktickou lékárničku pro poskytnutí první pomoci, materiály pro vedení kroužků a také rybářský materiál, který mohou použít při práci v kroužcích. Na závěr účastníci vyhodnotili školení jako velmi přínosné nejen pro vedoucí rybářských kroužků, ale i pro členy odboru pro práci s mládeží VčÚS. 

 Ing. Oldřich Škranc    odbor mládeže VčÚS