Výběrové řízení na pozici Vedoucího oddělení sportu a mládeže a mezinárodní činnosti

28. 6. 2021 bylo spuštěno výběrové řízení na pozici Vedoucího oddělení sportu, mládeže a mezinárodní činnosti. Místo výkonu zaměstnání – sídlo Českého rybářského svazu, z.s.,  Nad olšinami 282/31, 100 00 Praha 10.

Přihlášky do VŘ, doplněné o požadované dokumenty, mohou být zaslány korespondenčně na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na adresu: rada@rybsvaz.cz, a to do 16.7.2021.

Podrobnosti a seznam požadovaných dokumentů je k dispozici v příslušné sekci Personální výběrová řízení.