Národní kolo Zlaté udice 2021

Národní kolo Zlaté udice se konalo v Hradci Králové v SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební 1029 ve spolupráci s Východočeským územním svazem a místní organizací ČRS, z.s. Hradec Králové pod záštitou hejtmana Královehradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, brig. Gen. v.v. a primátora statutárního města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc..

Soutěže se zúčastnilo celkem 41 dětí a mládeže ze sedmi krajů / MRS Brno, Východočeský, pro Severní Moravu a Slezsko, Západočeský, Jihočeský, Praha, Středočeský, omluveno bylo družstvo Severočeského kraje.

Před začátkem soutěže byla provedena kontrola všech účastníků na dodržování nařízení MZ pandemie Covid 19 platné od 15.6.2021. Pak bylo provedeno ubytování na internátě SOU.

18.6.2021 bylo před školou provedeno zahájení za účasti primátora A. Hrabálka, CSc,, Předsedy odboru mládeže Rady ČRS Jiřího Marka, zástupce ÚS ČRS ,z.s. Vč. Kraje Jaroslav Červený, zástupce ČRS, z.s. MO Hradec Králové Dr. Pavel Jankovský.

První den proběhla soutěž rybářských znalostí, které byly připraveny ve spolupráci s Krajským Muzeem Hradec Králové a Jihočeským krajem / p. Jiří Marek / – živé exponáty 20 druhů ryb.

Druhý den proběhla soutěž LRU na řece Orlici v Hradci Králové, kterou navštivil předseda ČRS, z.s.  PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, MSc. a dále Petra Hnízdilová, oddělení sportu a mládeže Rady ČRS,z.s. Praha.

Třetí den proběhla soutěž v RT na sportovním hřišti v Malšově Lhotě u Hradce Králové.

20.6.2021 v 16.45 hod. bylo provedeno vyhodnocení celé soutěže za přítomnosti předsedy ČRS, z.s.  p. PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, MSc., p. Jiří Marek, předseda odboru mládeže Rady ČRS, člena výboru ÚS Vč.k. ČRS, z.s. Hradec Králové Jaroslav Červený, DiS., který provedl i vyhodnocení celé soutěže, zástupce školy a místní organizace Hradec Králové  Dr. Pavel Jankovský.

V průběhu soutěže byl podán oficiálně jeden protest a to před zahájením soutěže LRU a to z důvodu, kdy po postavení závodních úseků na řece Orlice v závodním prostoru řeky, organizátoři soutěže vodáků, která zde proběhla po naši soutěži postavili jednu bójku do sektoru závodnice. Tato byla odstraněna a soutěž proběhla dle regulí.

Dále byli požádání členové odboru mládeže rady ČRS,z.s. o překontrolování všech otázek a odpovědí vydané pro soutěž ZU, neboť jsou některé zastaralé a nebo nejsou plně srozumitelné. Dále o překontrolování a případně přepracování směrnic konání ZU.

Úplné výsledky naleznete zde.

                                                                                                                                   Červený Jaroslav, DiS.    ředitel soutěže NK ZU 2021