Monté úhoře říčního do rybářských revírů Východočeského územního svazu z prostředků Operačního programu Rybářství

Dne 7.4. 2021 jsme v dopoledních hodinách dovezli úhoří monté, které jsme následně vysadili do revírů VčÚS. Pro Východočeský územní svaz  bylo monté naloveno na dolním toku francouzské řeky Loiry a dovezeno na sekretariát svazu přímo francouzským dodavatelem. Dle informací od dodavatele bylo monté naloveno „ručně“ síťkami tak, aby nedocházelo k poškození úhoříků a následnému zaplísnění. Pro zajímavost uvádíme, že v rámci Evropské unie jsou na odlov monté stanoveny přísné kvóty jednotlivým státům. Pro Francii je to např. 40 tun monté za rok. Monté je ve Francii loveno jednotlivci na základě zpoplatněného povolení. Lov se provádí z loděk do malých odlovných sítí. Monté je pak od jednotlivých lovců vykupováno firmami, které ho nabízí do celého světa. Lov se provádí za pomoci světla a jeden lovící je schopen  za 1 noc nalovit v průměru 2-5 kg monté. Zajímavostí je i výkupní cena, která se pohybuje okolo 60 euro za kilo. Z výše uvedených informací pro nás jako odběratele vyplývá, že díky šetrnému odlovu je monté kvalitní a v našich řekách životaschopné a že objednávku úhořího monté je potřeba uskutečnit včas, protože po vyčerpání odlovných kvót je veškerý vývoz monté zastaven.

Úhoř říční (Anguilla Anguilla) je velmi ceněn jako sportovní ryba. Jeho hadovitý tvar těla s nápadným ploutevním lemem nelze zaměnit s jiným původním druhem ryb z naší ichtyofauny. Ač to na první pohled nevypadá, jeho pevná kůže obsahuje drobné, vzájemně se nepřekrývající šupiny a je pokryta větším množství slizu. Dosahuje velikosti až 1 m a hmotnosti 1-2 kg (výjimečně více) a věku kolem 10 let.

Pravděpodobně u žádného jiného živočišného druhu není biologie rozmnožování zahalena záhadami či nejasnostmi. Úhoř je druh pelagofilní a monocyklický (po vytření rodičovská populace hyne). Úhoř říční se vyznačuje katadromním tahem neboli poproudovou migrací za účelem výtěru. Přirozeně se vytírá v Sargasovém moři a jeho larvy poté unášejí mořské proudy ke břehům Evropy. Zde bývá loven při ústí řek do moře ve stádiu takzvaného monté. V našem případě Francie. Stavy monté v posledních letech trvale klesají a jeho dostupnost je každoročně ovlivňována poptávkou odběratelů, zejména na čínském trhu, kde je úhoř oblíbenou pochoutkou.

S ohledem na stále neutěšující migrační prostupnost toků a narůstající početnost rybožravých predátorů je výskyt úhoře v našich podmínkách závislý na vysazování dováženého monté. K této skutečnosti ČRS, z. s., Východočeský územní svaz (dále jen VčÚS) přistupuje zodpovědně a s vědomím, že v povodí řeky Labe jsou vhodné podmínky pro růst a vývoj mladých úhořů, objednává každoročně do svých rybářských revírů dodávky monté, ať už cestou z vlastních zdrojů (místních organizací a VčÚS) nebo dotačně prostřednictvím Operačního programu Rybářství.

Podpora na vysazování úhoře říčního z opatření 2.5. Operačního programu Rybářství je řešena za přesně stanovených pravidel pro žadatele a příjemce, kde mimo jiné je součástí seznam rybářských revírů určených k přiznání dotační podpory. Seznam zahrnuje toky a jejich přítoky, kde byl kladen důraz na migrační prostupnost, současnou i budoucí, ve shodě s plánem zprostupňování podle Rámcové směrnice o vodách (WFD). Z důvodu převládající nízké teploty a nízké úživnosti byli z nasazovaných revírů vyřazeny toky pstruhového charakteru.

Mladé úhoře vysadili do východočeských revírů místní organizace VčÚS, jmenovitě Chlumec nad Cidlinou, Nechanice, Hořice, Miletín, Nový Bydžov, Vysoké Veselí, Třebechovice pod Orebem, Ronov nad Doubravou, Pardubice, Řečany nad Labem, Přelouč, Hradec Králové, Smiřice, Jaroměř, Moravany, Vysoké Mýto, Nové Město nad Metují, Hrochův Týnec, Týniště nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Borohrádek, Choceň, Červený Kostelec, Havlovice a Opočno.  Tímto naším místním organizacím Českého rybářského svazu, z. s. děkujeme za spolupráci při rozvozu a vysazení.

Trocha statistiky na závěr…

Východočeský územní svaz vysadil v období roků 2010-2020 do svých rybářských revírů více jak 1 170 kg mladých úhořů v celkové hodnotě 14 001 810 Kč. A při průměrném počtu 3000 ks úhoříků v 1 kg monté to odpovídá 3 510 450 ks. Na druhou stranu, za období 2010-2020, sportovní rybáři vykázali ve svých úlovcích 21 108 ks úhořů s celkovou hmotností 15 742 kg.

Ing. Karel Němec – rybářský technik VčÚS