Produkce jiker pstruha obecného na líhních Východočeského územního svazu

Na aparátech pstruhových líhní MO Východočeského územního svazu je v součastné době cca 1 700 000 ks jiker pstruha potočního (Salmo trutta). Pro potřeby organizací Východočeského územního svazu je třeba cca 835 000 ks plůdku. Pokud inkubace jiker bude probíhat bez závažnějších problémů je reálná naděje odchovat dostatek plůdku pstruha obecného potočního.