Hlavní příčiny ohrožení raka říčního

Informace od rybářského hospodáře z MO Stárkov.

Místní organizace ČRS Stárkov provozuje již od roku 1997 záchranný chov raka říčního polopřirozeným způsobem. Na chov má příslušná povolení a dlouhodobě se podílí na vypouštění takto vyprodukovaných ohrožených původních raků do vhodných rybářských revírů. V roce 2019 –  10. 7. jsme vysadili do chovného rybníka Studnice 100 ks generačních raků, přítomna byla i Česká televize.  V roce 2020 – 24. 10. jsme rybník Studnice vylovili a ve výlovku nebyl ani jeden rak. Na dalším chovném rybníčku Mandl jsme v roce 2011 zhotovili úkryty pro raky a vysadili 292 generačních raků. 7. 11. 2020 jsme rybníček vylovili – 14 ks raka 3 až 4 letých. Generační raci zmizeli.

Tato fota jsou předložené důkazy, že vydra rakům opravdu škodí a chov raka je díky vydře ohrožen. 

S pozdravem    Luboš Grunt, rybářský hospodář MO Stárkov