Seminář o rybách, rybářích a vydrách

V termínech 21,22 a 23. července uspořádal VÝCHODOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ  společně  s  LESNICKO DŘEVAŘSKÝM  VZDĚLÁVACÍM  INSTITUTEM  seminář na téma, vliv vydry říční na rybí společenstva. Seminář navazoval na mezinárodní seminář, který se konal v únoru letošního roku za přispění Královéhradeckého kraje .  21.7. proběhl seminář v zasedací místnosti Východočeského územního svazu, 22.7 Jezero Štít, Rybářství Chlumec nad Cidlinou a 23.7 penzion Otmarka Těchonín. Semináře se vždy účastnilo cca 30 účastníků z řad rybářů, lesníků, zemědělců a myslivců. Počet míst byl omezen vzhledem k prostorovým možnostem. Velice zajímavá  byla přednáška Ing. Pavla Vrány PhD. zaměstnance Rady ČRS. „Význam vydry v dobře fungujícím ekosystému, působení vydry v poškozeném ekosystému, mechanismy které se podílí na početní regulaci výskytu vydry, historie vztahů mezi člověkem a vydrou, historie vyjednávání rybářů s orgány ochrany přírody ohledně populace vyder: náměty, perspektivy a možné scénáře „.

MVDr. Mirek Kulich chovatel a producent pstruhových rybích násad hovořil o expanzi vyder do řek před 15 lety, kdy během 2-3 let v mnoha tocích prakticky zmizely všechny druhy ryb. Vydří predace zapříčiňuje absenci generačního materiálu pro přirozený výtěr – zejména lipana podhorního ( na počátku 21, století populace lipanů významně narůstala bez zásahu člověka, přestože se jednalo i o lovnou sportovní rybu).

Vydra říční na Broumovsku

 Kamil Zahradník z Lesnického institutu měl prezentaci na téma: „ Dnes je velice nutné spojit zájmové skupiny, které svoji činností utváří krajinu kolem nás. Jako odborní hospodáři, jsme dnes pod tlakem zájmových skupin, které se zviditelňují na naší činnosti. Vidíme to dnes a denně na mediálním obrazu vzhledem k hospodaření na rybnících. Je na nás jako odborných hospodářích, abychom dokázali změnit přístup veřejnosti a zlepšili pohled na naší činnost“.

 Ing. Karel Němec, technik  Východočeského územního svazu „Metodika stanovení výše náhrad škod způsobených vydrou říční, aktuální informace k náhradám za škody způsobené dalšími rybožravými predátory“.

Troufám si říci, že všechny tři semináře se vydařily jak odborně, tak organizačně. V různém bylo mnoho dotazů na daná témata, které se přednášející snažili diskutujícím zodpovědět a vysvětlit.

Informace na Ing. Karel Němec – technik Východočeského územního svazu  nemec@crshradec.cz