Úhyn ostroretky stěhovavé na řece Labi ve Vysoké nad Labem

Dne 10.4.2020 došlo v poledních hodinách rybáři ČRS k nahlášení, že v lokalitě řeky Labe ve Vysoké pod jezem došlo k úhynu ryb. Přivolaná ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v dané lokalitě provedla inspekční šetření. Šetřením bylo zjištěno, že se na místě nachází v uzavřeném vodním rezervováru, vytvořeném mezi kameny pod betonovým přelivem jezu, cca 400 ks ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus). Všechny exepláře byly velikosti 60 – 70 cm. Jednalo se o ryby které hledali místo k vytření. V přůběhu tření však došlo k omezení toku přes betonový přeliv a tím k poklesu hladiny mezi kameny. Vytvořil se tak uzavřený vodní rezervoár, který neměl dostatečnou kyslíkovou kapacitu.

Zavinění účinkem závadné látky bylo vyloučeno. U jezu (splavu) je úmistěna „MVE Březhrad“. MVE je provozována společností VÍT a SPOL, spol. s.r.o. Hradec Králové.

K zachycení ryb v podjezí (mezi kameny a přelivem jezu) došlo ve stávajícím dlouhodobě bezdeštném období vlivem manipulace s povrchovými vodami na řece Labi. Na okamžitou změnu průtoku povrchových vod přes jez (splav) v dané lokalitě má vliv manipulace s povrchovými vodami v provozu MVE. Tolik z ze záznamu ČIŽP Hradec Králové.

V nejbližším možném termínu 14.4.2020, kolegové z Východočeského ÚS ČRS měli tu „čest“ odklízet následky manipulace s vodní hladinou na MVE Březhrad/Vysoká nad Labem.

Celkem uhynulo přes 600 kg generačních ostroretek ve tření, dalších asi 250 ryb se ještě podařilo zachránit. U likvidace byla přítomna televize NOVA, která pořizovala zpravodajství.