Stříbrný rybník – nový revír

Stříbrný  Rybník  

Zahájení rybolovu od 1.4. 2020

Na Stříbrném rybníku platí Rybářský řád Východočeského územního svazu. Rybář je povinen seznámit se s provozním řádem celého areálu.

Lovící je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno ponechat na břehu odpadky nebo je odhazovat do vody. Pří příchodu k vodě provede lovící prohlídku místa lovu, případně jeho úklid. Jinak bude postupováno tak, jako by rybář znečistil místo sám.

V období od září do června je rybolov povolen po celém obvodu rybníka. V období od července do srpna je rybolov povolen na 2 úsecích – vyznačeno tabulemi. (viz. nové revíry)

Vnadění a krmení ryb je zakázáno. Zákaz vyvážení návnad a nástrah všemi způsoby, přitom není rozhodující, jaké se používá plavidlo nebo zaváží-li se návnada či nástraha plaváním.

Kuchat, škrábat a porcovat ryby v areálu Stříbrného rybníka je zakázáno.

Úlovky se zaznamenávají do revíru č. 451 058  Orlice 1.

Na Stříbrném rybníku platí mimopstruhové  krajské, celosvazové a celorepublikové povolenky.