Odborný seminář s názvem: „Nové metody v řízené reprodukci ryb využitelné v produkčním rybářství“

Ve dnech 10. a 11.12 se naši dva statutární zástupci Vč.zúčastnili odborného semináře na téma „Nové metody v řízení reprodukce ryb využitelné v produkčním rybářství“. Seminář se konal ve školícím středisku FROLOV JU, středisko MEVPIS  Vodňany. Program byl velice zajímavý, kde přednášeli přední čeští, ale i zahraniční odborníci zabývající se odchovem a výzkumem ryb. Velice zajímavou přednášku měl například doc. Tomáš PolicarHromadná stimulace umělých výtěrů a umělé oplození  jiker včetně jejich inkubace u vybraných dravých druhů ryb.

– prof. Jan Kouřil  hovořil o hormonální stimulaci umělých výtěrů u kaprovitých a lososovitých ryb

– Dr. Oleksander  Malinovskyi přednášel o potravním a reprodukčním chování u generačních ryb candáta obecného v kontrolovaných podmínkách

–  doc. Martin Pšenička – Použití chlornanu sodného k odlepkování jiker ryb

Přednášek bylo daleko více, ale co hlavně. Přednášky byly velice zajímavé a poučné. Na závěr semináře proběhla ukázka invazních chovů ryb na FROV JU ve Vodňanech.