Uzávěrka hospodaření za rok 2019

Od 6. 11. 2019 do 22. 11. 2019 probíhá na sekretariátu Východočeského územního svazu v Hradci Králové finanční a hospodářské vypořádání, kde provede příslušný rybářský hospodář, ekonom organizace, nebo jiný pověřený člen výboru společně s pracovníky sekretariátu finanční a hospodářské vyrovnání roku 2019. Zástupci MO si převezmou nové soupisy revírů 2020 – 2021, sumáře povolenek, povolenky k lovu ryb, členské známky 2020 a mají možnost si zakoupit propagační předměty ČRS. Na uzávěrku hospodaření je pozváno celkem 97 místních organizací Východočeského územního svazu. Pro pět zaměstnanců sekretariátu je toto období obzvlášť pracovně náročné. Na uzávěrku jsou zváni také zástupci jednotlivých Krajských úřadů.

Při finančním vypořádání je nutné předložit:

 1. Přehled odebraných členských známek a doklady (výpisy z bankovních účtů) o uhrazených členských známkách roku 2019 – k nahlédnutí
 2. Všechny neprodané povolenky (včetně zkažených s písemným vyjádřením) za rok 2019
 3. Doklady (výpisy z bankovních účtů) o provedených úhradách povolenek na ÚS ČRS během roku 2019 – k nahlédnutí
 4. Doklady (výpisy z bankovních účtů) o ostatních provedených úhradách na účet ÚS ČRS během roku 2019 – k nahlédnutí
 5. Pro zúčtování povolenek zdarma, průkaz o ustanovení a schválení hospodáře a jeho zástupce,
 6. Na povolenky prodané se slevou je nutné předložit:
 • potvrzení o studiu u mládeže
 • u držitelů průkazů ZTP a ZTP/P číslo průkazu
 • doklad vystavený od Policie ČR o vlastním nezapříčinění při ztrátě povolenky
 1. Pro zúčtování 1. povolenky zdarma pro děti do 15 let – jmenný seznam na předepsaném formuláři
 2. Razítko MO ČRS

Dále je nutné předložit následující doklady:

 1. Výkaz o činnosti MO ČRS za rok 2019
 2. Nabídka a objednávka násadových ryb na rok 2020
 3. Plnění zarybňovacího plánu v roce 2019
 4. Kopie násadových listů, řádně potvrzené – k nahlédnutí
 5. Kopie dodacích listů, řádně potvrzené – k nahlédnutí
 6. Skutečná produkce dosažená na produkčních rybnících MO ČRS v roce 2019 – vyplněné
 7. Skutečná produkce dosažená na odchovných potocích MO ČRS v roce 2019 – vyplněné
 8. Aktualizovaný seznam rybářské stráže – vyplněný
 9. Aktualizovaný seznam složení výborů a telefon, e-mail – vyplněný
 10. Aktualizovaný seznam rybochovných rybníků – k nahlédnutí
 11. Aktualizovaný seznam chovných potoků – k nahlédnutí
 12. Písemné nahlášení veškerých otrav na revírech, chovných rybnících a potocích – veškeré doklady a vyčíslení škody