Pardubice – Ichtyologicky průzkum, informace

Ichtyologický průzkum zájmového území toku Labe v Pardubicích a přilehlých ramen byl realizován 24.9.2019 v rámci projektu „Provedení rizikových analýz environmentální problematiky připravované investiční akce na základě hodnocení územního screeningu lokality záměru a dalších získaných údajů o životním prostředí v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. a v intencích zákona č. 114/1992 Sb., v souvislosti s přípravou investiční akce Veřejný přístav Pardubice“