Český rybářský svaz, z. s. Východočeský územní svaz Odbor pro práci s mládeží

Vážení přátelé,

odbor pro práci s mládeží při ČRS, z. s. VčÚS pořádá již tradičně vzdělávání vedoucích rybářských kroužků a jejich zástupců (praktikantů). Proto i v letošním roce pořádáme další seminář věnovaný metodice pedagogiky volného času v zájmových rybářských kroužcích (včetně praktické činnosti a ukázek).

Akce se uskuteční ve dnech 20. – 22. září 2019 v táborové osadě Suté Břehy u Týniště nad Orlicí (http://www.sutebrehy.cz/).

Školení je určeno všem vedoucím i praktikantům rybářských kroužků.

Program školení vedoucích rybářských kroužků:

Pátek 20. 9. 2019               

15:00 – 17:00            prezence a ubytování účastníků

17:00 – 18:00            večeře

18:00 – 20:00            ekologie vodních toků, akce „Čistá řeka Úpa“ – Martin Kynčl seznámení s podmínkami vedení mládeže v jednotlivých organizacích (J. Červený, P. Jankovský + všichni přítomní)

Sobota 21. 9. 2019              

 7:00  –   8:00            snídaně

 8:00  –  12:00           psychologie a pedagogika volného času pro vedoucí kroužků Mgr. Carmen Simonová

12:00  –  13:30          oběd

14:00  –  17:00          efektivní obhospodařování tekoucích vod, invazivní druhy ryb, rybožraví predátoři, záchrana lipana a pstruha obecného (Ing. Pavel Vrána, Ph.D., odborný referent pro životní prostředí, čistotu vod, ichtyologii ČRS), simulátor zdolávání ryb, laserová střelnice

17:30  –                     večeře – opékání prasátka – diskuze se členy odboru pro práci s mládeží VčÚS                                                   

Neděle 22. 9. 2018            

7:00  –   8:00             snídaně

8:30  – 12:30              botanicko-zoologický průzkum, praktické určování rostlin a živočichů – pracovníci Muzea východních Čech, simulátor zdolávání ryb, laserová střelnice

12:30  – 13:30           oběd

13:30  – 15:00           hodnocení školení, úklid

15:00                          odjezd

Program školení:  psychologie a pedagogika volného času, znalosti, RT, rybolovná technika – praktické ukázky, soutěž Zlatá udice, možnost čerpání dotací MŠMT a ČOV, rybářský řád, organizace táborů a rybářských závodů, hodnocení školení účastníky i lektory, náměty na další semináře, připomínky a dotazy.

Materiální a technické zabezpečení, organizační pokyny:

  1. Nájem ubytovacího zařízení hradí VčÚS ČRS.
  2. Lektory zajišťují a náklady s tím spojené hradí pořadatelé.
  3. Stravování je pro všechny účastníky zajištěno, hradí VčÚS ČRS

(drštková polévka + klobása, moravský vrabec + knedlík + zelí, zapečené těstoviny, opékané prase, řízek + šťouchané brambory, snídaně: obložený talíř + pečivo +  káva, čaj).

  1. Cestovné účastníkům podle platných předpisů o cestovních náhradách

      hradí vysílající MO ČRS.

  1. Ubytování je zajištěno v chatkách bez elektrické energie a topení – spacák s sebou.
  2. K dispozici bude i prodej tekutin a pochutin.
  3. Pověření k lovu ryb zajištěno VčÚS – hromadná povolenka.
  4. Další vybavení účastníků – sešit na poznámky a psací potřeby, jakékoliv materiály k vedení rybářských kroužků, hudební nástroje pro večerní program jsou vítány. Pokud si účastníci připraví dotazy, bude větší možnost využít debat s lektory.

Táborová osada Suté Břehy se nachází poblíž města Týniště nad Orlicí. Na kruhovém objezdu v Týništi nad Orlicí zahnete na Albrechtice nad Orlicí – směr Borohrádek. Za restaurací „U Krbů“ zahnete vpravo směr Štěpánovsko, po 3 100 metrech (konec cesty vede lesem) je vpravo táborová základna „Suté Břehy“ (50.1573017N, 16.0267567E).

Závazné přihlášky zasílejte nejdéle do 13. září 2019 na adresu:

Český rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové 3 nebo na e-mail: skalicka@crshradec.cz

Další informace o celé akci je možno získat u O. Škrance na tel. 605 217 435.

Těšíme se na Vaši účast. Táborová osada „Suté Břehy“ – 50.1573017N, 16.0267567E

                                                                                   S pozdravem „Petrův zdar“

                                                                                                Jaroslav Červený: odbor mládeže VčÚS ČRS

Závazná přihláška

Přihlašuji se na školení vedoucích rybářských kroužků ve  dnech  20. – 22. 9. 2019

v táborové osadě Suté Břehy u Týniště nad Orlicí

Jméno a příjmení:………………………………………………datum narození……………………….

Bydliště:…………………………………………………………………………………………………….

Telefon : ………………………………… e-mail: …..……………………………………………………

MO ČRS:…………………………………………

datum:……………………                               podpis ……………………………