Český rybářský svaz, z. s. Východočeský územní svaz Odbor pro práci s mládeží

Vážení přátelé,

odbor pro práci s mládeží při ČRS, z. s. VčÚS pořádá již tradičně vzdělávání vedoucích rybářských kroužků a jejich zástupců (praktikantů). Proto i v letošním roce pořádáme další seminář věnovaný metodice pedagogiky volného času v zájmových rybářských kroužcích (včetně praktické činnosti a ukázek).

Akce se uskuteční ve dnech 20. – 22. září 2019 v táborové osadě Suté Břehy u Týniště nad Orlicí (http://www.sutebrehy.cz/).

Školení je určeno všem vedoucím i praktikantům rybářských kroužků.

Program školení vedoucích rybářských kroužků:

Pátek 20. 9. 2019                  15:00 – 17:00          prezence a ubytování účastníků

                                                  17:00 – 18:00          večeře

                                                  18:00 – 20:00          ekologie vodních toků, akce „Čistá řeka Úpa“ – Martin Kynčl

                                                                                 seznámení s podmínkami vedení mládeže v jednotlivých organizacích

                                                                                (J. Červený, P. Jankovský + všichni přítomní)

Sobota 21. 9. 2019                  7:00  –   8:00         snídaně

                                                     8:00  –  12:00        psychologie a pedagogika volného času pro vedoucí kroužků

                                                                                    (Mgr. Carmen Simonová)

                                                    12:00  –  13:30        oběd

                                                    14:00  –  17:00      efektivní obhospodařování tekoucích vod, invazivní druhy ryb,

                                                                                   rybožraví predátoři, záchrana lipana a pstruha obecného

                                                                                   (Ing. Pavel Vrána, Ph.D., odborný referent pro životní prostředí,

                                                                                   čistotu vod, ichtyologii ČRS)

                                                                                   simulátor zdolávání ryb, laserová střelnice

                                                     17:30  –                  večeře – diskuze se členy odboru pro práci s mládeží VčÚS                                         

Neděle 22. 9. 2018                   7:00  –   8:00         snídaně

                                                      8:30  – 12:30         botanicko-zoologický průzkum, praktické určování rostlin

                                                                                     a živočichů (pracovníci Muzea východních Čech)

                                                                                      simulátor zdolávání ryb, laserová střelnice

                                                     12:30  – 13:30         oběd

                                                     13:30  – 15:00         hodnocení školení, úklid

                                                     15:00                       odjezd

Program školení:  psychologie a pedagogika volného času, znalosti,  RT, rybolovná technika – praktické ukázky, soutěž Zlatá udice, možnost čerpání dotací MŠMT a ČOV, rybářský řád, organizace táborů a rybářských závodů, hodnocení školení účastníky i lektory, náměty na další semináře, připomínky a dotazy.

Materiální a technické zabezpečení, organizační pokyny:

  1. Nájem ubytovacího zařízení hradí VčÚS ČRS.
  2. Lektory zajišťují a náklady s tím spojené hradí pořadatelé.
  3. Stravování je pro všechny účastníky zajištěno, hradí VčÚS ČRS

      (drštková polévka + klobása, moravský vrabec + knedlík + zelí, zapečené těstoviny,                                           

      opékané prase, řízek + šťouchané brambory, snídaně: obložený talíř + pečivo +     

      káva, čaj).

  1. Cestovné účastníkům podle platných předpisů o cestovních náhradách

      hradí vysílající MO ČRS.

  1. Ubytování je zajištěno v chatkách bez elektrické energie a topení – spacák s sebou.
  2. K dispozici bude i prodej tekutin a pochutin.
  3. Pověření k lovu ryb zajištěno VčÚS – hromadná povolenka.
  4. Další vybavení účastníků – sešit na poznámky a psací potřeby, jakékoliv materiály k vedení rybářských kroužků, hudební nástroje pro večerní program jsou vítány. Pokud si účastníci připraví dotazy, bude větší možnost využít debat s lektory.

Táborová osada Suté Břehy se nachází poblíž města Týniště nad Orlicí. Na kruhovém objezdu v Týništi nad Orlicí zahnete na Albrechtice nad Orlicí – směr Borohrádek. Za restaurací „U Krbů“ zahnete vpravo směr Štěpánovsko, po 3 100 metrech (konec cesty vede lesem) je vpravo táborová základna „Suté Břehy“ (50.1573017N, 16.0267567E).

Závazné přihlášky zasílejte nejdéle do 13. září 2019 na adresu

Český rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové 3 nebo na e-mail: skalicka@crshradec.cz

Další informace o celé akci je možno získat u  O. Škrance na tel. 605 217 435.

Těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem „Petrův zdar“ Jaroslav Červený odbor mládeže VčÚS ČRS

Závazná přihláška

Přihlašuji se na školení vedoucích rybářských kroužků ve  dnech  20. – 22. 9. 2019

v táborové osadě Suté Břehy u Týniště nad Orlicí

 

Jméno a příjmení:………………………………………………datum narození……………………….

 

Bydliště:…………………………………………………………………………………………………….

 

Telefon : ………………………………… e-mail: …..……………………………………………………

 

MO ČRS:…………………………………………

 

Jméno a příjmení:………………………………………………datum narození……………………….

 

Bydliště:…………………………………………………………………………………………………….

 

Telefon : ………………………………… e-mail: …..……………………………………………………

 

MO ČRS:…………………………………………

 

Jméno a příjmení:………………………………………………datum narození……………………….

 

Bydliště:…………………………………………………………………………………………………….

 

Telefon : ………………………………… e-mail: …..……………………………………………………

 

MO ČRS:…………………………………………

 

datum:……………………                               podpis …………………………………..

 

Táborová osada „Suté Břehy“ – 50.1573017N, 16.0267567E