Ze zasedání Republikové rady ČRS (duben 2019)

Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 4. dubna 2019.

V prvním bodě jednání proběhlo jmenování předsedů odborů a komisí na období 2019-2022. Předsedou Ekonomické komise byl jmenován Ing. Karel Anders, předsedou Odboru čistoty vod a životního prostředí Ing. Tomáš Straka. Tím bylo dokončeno obsazení funkcí předsedů odborů a komisí na toto volební období, ostatní předsedové byli jmenováni na předcházejících zasedáních Republikové rady.

Republiková rada dále schválila návrh na změnu Statutu celosvazového rybolovu v souvislosti se změnou systému redistribuce financí získaných z prodeje celosvazových povolenek, která byla schválena na mimořádném zasedání Republikové rady 20.března. Do příštího zasedání budou upřesněny některé detaily administrativně-technického rázu.

Revidován byl také termín pro zaslání přihlášek do probíhajícího výběrového řízení na pozici jednatele Českého rybářského svazu, z. s. Termín pro podání přihlášky byl prodloužen do 30. dubna 2019. Ke dni zasedání Republikové rady bylo přihlášeno 13 uchazečů, komise pro výběrové řízení na pozici jednatele ČRS posoudí přihlášky do VŘ po uplynutí nově stanoveného termínu, tedy počátkem května.

V dalším bodu jednání bylo jednomyslně schváleno jmenování členů Komise pro výběrová řízení na zakázky. Zástupci územních svazů byla navržena komise ve složení Ing. Karel Anders, Jiří Novák, Ing. Josef Kostka, Ing. Petr Votípka, Ing. Miroslav Bialek a Ing. Martin Podlesný. Výběrová řízení jsou zveřejňována na webových stránkách ČRS.

Předseda Ekonomické komise Ing. Anders a ekonomka ČRS Ing. Bauerová předložili Účetní závěrku a Zprávu o finančním hospodaření Rady ČRS a ČRS Služby, s.r.o. za rok 2018. Předseda Republikové dozorčí rady ČRS Ing. Křenek informoval o provedené kontrole a souhlasném stanovisku RDR a doporučil Radě schválení předložených dokumentů. Stejné doporučení, tlumočené jejím předsedou Ing. Andersem, vydala i ekonomická komise. Republiková rada ČRS následně účetní závěrku a zprávu o finančním hospodaření schválila. Hospodaření Rady ČRS skončilo přebytkem ve výši 2,4 mil. Kč (hlavním důvodem byla úspora některých rozpočtovaných nákladů z důvodu jejich pokrytí získanými dotacemi), společnost ČRS služby s.r.o. vykázala zisk ve výši 136 tis. Kč.

Jednatel ČRS Ing. Jan Štípek v souvislosti s avizovaným ukončením působení na pozici jednatele ČRS (k 30.6.2019) Radu informoval, že k 3. 6. 2019 odstupuje také z funkce jednatele ČRS Služby s.r.o. Republiková rada ČRS vzala informaci  na vědomí.

Poznámka: ČRS Služby s.r.o. je společnost ve 100% vlastnictví Českého rybářského svazu, z. s. Tato společnost byla založena za účelem zastřešení komerčních aktivit – pronájmu ubytovacích kapacit ve středisku Štědronín, prodeje výukových a propagačních předmětů atp. Pozice statutárních zástupců ČRS Služby s.r.o. od dob vzniku nebyla spojena s žádnou finanční ani materiální odměnou.

V souvislosti s usnesením Republikového sněmu, konaném v roce 2018, se Republiková rada ČRS zabývala plánovanými změnami Stanov ČRS. Rozhodnutím Republikové rady, a na doporučení právní komise, byl stanoven termín pro podání návrhů organizačních jednotek nebo členů ČRS na změnu Stanov ČRS do 31. 12. 2019. Návrhy musí obsahovat původní znění, navrhované znění a odůvodnění návrhu změny.

Poznámka: Stanovy ČRS jsou klíčovým dokumentem, vymezujícím vzájemná práva a povinnosti členů i organizačních jednotek Českého rybářského svazu. Úprava Stanov je výhradně v kompetenci Republikového sněmu, který je svoláván každé dva roky. Další zasedání Republikového sněmu proběhne v roce 2020.

Hospodářský odbor Rady ČRS předložil výsledky hospodaření na revírech Rady ČRS v roce 2018 společně s plánem zarybnění na rok 2019. Materiál byl Radou jednomyslně schválen. Předloženy byly také zpracované statistiky úlovků za rok 2018 na všech revírech Českého rybářského svazu, více v aktualitě.

Předseda ČRS Dr. Mach zdůraznil nutnost zavedení jednotného informačního systému na všech úrovních organizačních složek ČRS, které bude jedním z hlavních bodů jednání Republikové rady ČRS v květnu 2019. Na tomto zasedání bude předložena nabídka společnosti, která zajišťuje informační systém Lipan (do kterého je v současnosti zapojen Západočeský, Severočeský a Jihočeský územní svaz) stran finanční a technické náročnosti implementace systému do všech územních svazů. Předseda dr. Mach požádal územní svazy, které do jednotného systému zapojeny nejsou, o projednání možnosti implementace na úrovni výborů územních svazů a zdůraznil cíl zavedení jednotného informačního systému ve všech organizačních složkách nejpozději do konce volebního období (tj. roku 2022). V průběhu květnového zasedání Republikové rady budou také (na návrh předsedy ÚS pro Severní Moravu a Slezsko Ing. Kociána) prezentovány možnosti využití mobilních aplikací pro rybářskou stráž a výdej povolenek.

V jednom z posledních bodů se Republiková rada zabývala konáním rybářských závodů „O pohár předsedy ČRS“, které proběhnou v termínu 17.-20. října 2019 na revíru Rady ČRS Veslařský kanál Račice.  Konání závodů bylo schváleno, o propozicích a přihláškách budeme informovat v samostatné aktualitě. Na průběh ročníku 2018 se můžete podívat zde.

poharCRS2018

 

Další jednání Republikové rady proběhne 9. května 2019.

Zdroj: Tomáš Kočica Rada ČRS