Ohlédnutí: březen 2019

Letošní březen byl z pohledu rybářů na události velmi bohatý. Proběhlo zasedání nové Pstruhařské sekce Hospodářského odboru a dokonce dvě zasedání Republikové rady, jejichž výsledkem je jednomyslně schválený nový model redistribuce financí z prodeje celosvazových povolenek.

První zasedání Pstruhařské sekce Hospodářského odboru Rady ČRS

4. března proběhlo první jednání nově vytvořené skupiny, jejímž hlavním cílem je dlouhodobý strategický plán na zvrácení nepříznivého stavu pstruhových revírů, zejména ubývající populace pstruha obecného a lipana podhorního. Předsedou sekce byl na ustavujícím zasedání zvolen MVDr. Miroslav Kulich, který byl ve funkci následně potvrzen Republikovou radou ČRS. V rámci prvního zasedání byly diskutovány zejména podobnosti a rozdíly na pstruhových revírech jednotlivých územních svazů, zarybňovací postupy a problematika nízké míry přirozené reprodukce na pstruhových revírech a odchovných kapilárách díky vlivu predátorů a velmi nízké hladině vody v posledních letech.

Zasedání Republikové rady ČRS

Stejně jako každý měsíc proběhlo pravidelné zasedání Republikové rady ČRS. Rada jmenovala nové předsedy sportovních odborů (Muška, Feeder, Přívlač, RT), předsedou Hospodářského odboru se stal předseda Východočeského ÚS Václav Horák a předsedou právní komise předseda Severočeského ÚS JUDr. Jaroslav Holý. Proběhly také nominace zástupců územních svazů do nově vzniklé Komise pro výběrová řízení na zakázky, k dalším nominacím se Rada vrátí na svém dubnovém zasedání.  Otevřeno bylo také výběrové řízení na nového jednatele ČRS, nový jednatel nahradí ve funkci Ing. Jana Štípka, který plánovaně odchází 1. července do důchodu.

Mimořádné zasedání Republikové rady ČRS na téma redistribuce

V průběhu března proběhlo mimořádné zasedání Rady na téma nového systému redistribuce financí z prodeje celosvazových povolenek mezi územní svazy. Toto téma bylo v posledních měsících (a letech) velmi často skloňováno – dosavadní systém redistribuce, vycházející z prosté finanční úhrady ulovených ryb držiteli celosvazových povolenek nahrazuje nový systém, zohledňující mimo úlovků i počty docházek na revíry (nezapočítávají se vlastní rybáři na vlastních revírech územního svazu), rozdílné náhrady podle ponechaných rybích druhů a odstraňuje disproporce mezi pstruhovou a mimopstruhovou redistribucí. Republiková rada po důkladném projednání návrh podpořila, a to jednomyslně. Poprvé začne platit v roce 2020.

Zdroj: Rada ČRS