Hodnocení školení vedoucích rybářských kroužků ČRS, z.s., VčÚS Hradec Králové 2019

Školení vedoucích rybářských kroužků pořádal odbor pro práci s mládeží VčÚS. Školení se konalo ve dnech 20. – 22. září 2019 v táborové osadě Suté Břehy u Týniště nad Orlicí. Školení se zúčastnilo 29 vedoucích rybářských kroužků z 16 MO ČRS: Jablonné nad Orlicí, Chrast, Chrudim II, Chroustovice, Vrchlabí, Golčův Jeníkov, Lázně Bělohrad, Jaroměř, Havlíčkův Brod, Horní Maršov, Košťálov, Turnov, Rychnov nad Kněžnou, Krucemburk, Starý Ples a Hradec králové.

Celé školení bylo především zaměřeno na zdokonalení a praktické ověření znalostí při vedení rybářských kroužků, na psychologii dítěte a pedagogiku volného času, na nové formy výuky, na možnost čerpání dotace MŠMT, na pravidla Zlaté udice, na ekologii a na efektivní obhospodařování tekoucích vod.

Páteční večer byl věnován především ekologii vodních toků a možnosti, jak zapojit i mládež do ochrany našich vod.

Sobotní dopoledne pan doc. Kamil Janiš věnoval psychologii a pedagogice volného času pro vedoucí kroužků. Odpoledne bylo věnováno efektivnímu obhospodařování tekoucích vod, invazivním druhům ryb, rybožravým predátorům, záchraně lipana a pstruha obecného. Na závěr přednášky pan Ing. Pavel Vrána, Ph.D., odborný referent pro životní prostředí, čistotu vod, ichtyologii ČRS, odpověděl vedoucím na řadu dotazů.

 

         Nedělní program byl zaměřen na poznávání vodních rostlin a živočichů. Pracovníci Muzea Východních Čech paní Věra Samková a pan Josef Hotový seznámili vedoucí s hlavními rozlišovacími znaky rostlin a živočichů. Samozřejmě si vedoucí mohli nabyté znalosti ověřit v praxi. Program sobotního odpoledne a nedělního dopoledne byl zpestřen nácvikem zdolávání ryb na simulátoru a také laserovou střelnicí.

Aby si vedoucí mohli okamžitě ověřit teorii, byli rozděleni do družstev a celé školení probíhaly soutěže, které se týkaly právě probírané tématiky. V rámci školení se také vedoucí s ostatními podělili o vlastní zkušenosti z práce s mládeží ve své MO ČRS. Všichni účastníci školení obdrželi certifikát o absolvování školení, materiály pro vedení kroužků a veškeré studijní materiály na flash disku, které byly použity v rámci celého školení.

          Na závěr účastníci vyhodnotili školení jako velmi přínosné nejen pro vedoucí rybářských kroužků, ale i pro členy odboru pro práci s mládeží VčÚS. 

Ing. Oldřich Škranc