Pozvánka na seminář pro odborné hospodáře v krajině

Vážení funkcionáři místních organizací, dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář, zaměřený zejména na problematiku vydry říční. Seminář je organizován Východočeským ÚS ve spolupráci s Dřevařským vzdělávacím institutem a navazuje na mezinárodní konferenci Vliv vlka obecného a vydry říční na přírodu a hospodaření v krajině.

Přednášky:

Kamil Zahradník – Spolupráce odborných hospodářů v krajině

Dnes je více jak nutné spojit zájmové skupiny, které svojí činností utváří krajinu kolem nás. Jako odborní hospodáři, jsme dnes pod tlakem zájmových skupin, které se zviditelňují na naší činnosti. Vidíme to dnes a denně na mediálním obrazu kůrovcové kalamity, přemnožené zvěři, či suchem vztaženém k hospodařením na rybnících. Je na nás jako odborných hospodářích, abychom dokázali změnit přístup veřejnosti a zlepšili pohled na naši činnost.

Mgr. Lubomír Hajný – Dotační prostředky na zlepšování krajiny

Financování projektů na zlepšení úživnosti a obnovu krajiny. Představení dotačních možností na podporu vybraných mysliveckých činností. Zlepšování úživnosti honiteb, zřizování biotopů,alejí a remízků za využití financování z dotací.

Ing. Pavel Vrána Ph.D. – O rybách, rybářích a vydrách

Význam vydry v dobře fungujícím ekosystému, působení vydry v poškozeném ekosystému, mechanismy, které se podílí na početní regulaci výskytu vydry, historie vztahů mezi člověkem a vydrou, historie vyjednávání rybářů s orgány ochrany přírody ohledně populace vyder, vývoj populace vyder na našem území, shrnutí: náměty, perspektivy a možné scénáře.

MVDr. Miroslav Kulich – Vliv vydry na rybí společenstva a její devastační působení pro samovýtěr ryb v menších tocích

Popis expanze vyder do řek před 15 lety, kdy během 2-3 let v mnoha tocích prakticky zmizely všechny ryby. Vydří predace zapříčiňuje absenci generačního materiálu pro přirozený výtěr – zejména lipanů podhorních (na počátku 21. století populace lipanů významně narůstala bez zásahu člověka, přestože se jednalo i o lovnou sportovní rybu)

Ing. Karel Němec – Uplatňování náhrady škody na rybách způsobenou „nejen” vydrou říční

Metodika stanovení výše náhrad škod způsobených vydrou říční, aktuální informace k náhradám za škody způsobené dalšími rybožravými predátory (kormoránem velkým aj.)

Místo a čas konání:

Semináře jsou k dispozici ve třech termínech. Program seminářů je ve všech termínech totožný.

Úterý 21.7.2020 od 15:00 hod. – sekretariát ČRS, z.s. VčÚS, Kovová 1121, Hradec Králové, mapa

Středa 22.7.2020 od 15:00 hod.  Jezero Štít, revír Rybářství Chlumec n. Cidlinou, mapa

Čtvrtek 23.7.2020 od 15:00 hod. Penzion OTMARKA Těchonín 192, mapa

Registrace

Semináře jsou primárně určené pro rybářské hospodáře a rybářské funkcionáře. Z důvodu omezené kapacity zasedací místnosti je nutná registrace  prostřednictvím emailu nemec@crshradec.cz. V přihlášce uveďte, prosím, vybraný termín semináře.  Za jednu místní organizaci se mohou zúčastnit nejvýše dva delegáti. Účast na semináři je zdarma.

Petrův zdar!

vydraweb