Přírodní památka Orlice

Prírodní památka Orlice, upozornění krajského úřadu na povinnost dodržovaní bližších ochraných podmínek zvláště chráněného území.

Krajský úřad sděluje, že  dne 11.06.2018 bylo vyhlášeno Nařízením Královéhradeckého kraje č.1/2018 zvláště chráněné území, přírodní památka Orlice, a to za účelem ochrany evropsky významné lokality Orlice a Labe

   Ochrané pásmo Orlice 2020 KÚHK