Poslední den hájení

Poslední den hájení úhoře říčního v rybářských revírech.